Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ

Bài soạn là lời giải bài tập trang 114, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, giúp học sinh phân biệt các âm, các vần: ay/ây, l/n, i/iê . Nghe - viết chính xác một đoạn trong bài Người liên lạc nhỏ, viết hoa các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. Các bạn có thể xem trực tếp hoặc tải về máy.

Câu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?

Đáp Án:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

 

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Đáp Án:

cây say, chày giã gạo.

dạy học, ngủ dạy.

số bảy, đòn bẩy

 

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ
 

doctailieu.com
Back to top