Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ

Bài soạn là lời giải bài tập trang 114, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, giúp học sinh phân biệt các âm, các vần: ay/ây, l/n, i/iê . Nghe - viết chính xác một đoạn trong bài Người liên lạc nhỏ, viết hoa các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. Các bạn có thể xem trực tếp hoặc tải về máy.

Câu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?

Đáp Án:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

 

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Đáp Án:

cây say, chày giã gạo.

dạy học, ngủ dạy.

số bảy, đòn bẩy

 

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu