Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập Chính tả 3 Bài tập làm văn

Bài soạn hướng dẫn giải bài tập trang 48, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 hướng dẫn cách phát âm, viết đúng các âm khó eo và oeo, phân biệt s và x, làm đúng bài tập điền từ.

Câu 2 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Đáp Án:

a) (kheo, khoeo): khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay.

 

Câu 3 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Đáp Án:

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Giàu đôi con mắt, đôi tay Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai con mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

 

Giải bài tập Chính tả 3 Bài tập làm văn
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top