Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 181 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =

4 x 7 =                      25 : 5 =                      0 x 5 : 5 =

3 x 8 =                      16 : 4 =                      0 : 3 : 2 =

2 x 9 =                        9 : 3 =                      4 : 4 x 1 =

Đáp án

5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1 

4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0

3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0

2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                      4 : 4 x 1 = 1

Câu 2. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

482...480                             300 + 20 + 8...338

987...989                             400 + 60 + 9...469

1000...600 + 40                       700 + 300 ... 999

Đáp án

482 > 480                             300 + 20 + 8 < 338

987 < 989                             400 + 60 + 9 = 469

1000 = 600 + 40                       700 + 300  > 999

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 72 - 27;                602 + 35 ;                  323 + 6

b) 48 + 48 ;               347 - 37 ;                  538 - 4

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2 đáp án câu 3
Câu 4. Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hóa dài bao nhiêu mét ?

Đáp án

Độ dài của tấm vải là:

40 - 16 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Câu 5. Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.

Giải bài Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2 câu 5
Đáp án

Dùng thước có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài từng cạnh, được:

AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 4cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm.

doctailieu.com
Back to top