Giải bài Chính tả trang 128 Nghe viết Nhà rông ở Tây Nguyên

Lời giải bài tập chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên do Đọc Tài Liệu tổng hợp, giúp các em học sinh nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài. Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống cặp vần dễ lẫn ưi/ươi, tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn ât /âc.

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?

Đáp Án:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

 

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Đáp Án:

a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...

– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...

– xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...

– sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) – bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...

– bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...

– nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...

– nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...

Giải bài Chính tả trang 128 Nghe  viết Nhà rông ở Tây Nguyên
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X