Giải bài C7 trang 86 sách giáo khoa Vật lý 7 - Điện học

Xuất bản ngày 03/08/2018

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 86 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 3: Điện học.

Câu hỏi

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ của ampe kế A là 0,35A ; của ampe kế A₁ là 0,12A. số chỉ của ampe kế A₂ là bao nhiêu?

Phương pháp

Đối với đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

Đáp Án

Số chỉ của ampe kế A là : I = 0,35A

Số chỉ của ampe kế A₁ là : I₁ = 0,12A

Số chỉ của ampe kế A₂ là : I₂.

Đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song. Ta có:

I = I₁ + I₂ => I₂ = I - I₁ = 0,35 – 0,12 = 0,23 A.

Vậy số chỉ của ampe kế A₂ là 0,23 A.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM