Giải lý lớp 9: Đáp án bài C5 trang 117 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 117 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A'B' của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A'B' trong hai trường hợp:

  • Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm (hình 43.4a)
  • Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.4b)

Câu hỏi bài C5 trang 117 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Đáp án bài C5 trang 117 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C5 trang 117 sgk vật lý lớp 9
Đáp án bài C5 trang 117 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Nhận xét:

+ Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm:  ảnh thật, ngược chiều vật

+ Khi vật AB cách thấu kính một khoảng 8cm:  ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X