Bài 8 trang 81 sgk Hình học 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 81 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12. Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng đã cho song song với nhau.

Đề bài

Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:

a) 2x + my + 3z − 5 = 0 và nx − 8y − 6z + 2 = 0 ;

b) 3x − 5y + mz − 3 = 0 và 2x + ny − 3z + 1 = 0 ;

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 8 trang 81 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 8 trang 81 sgk Hình học lớp 12

Hai mặt phẳng 2x + my + 3z − 5 = 0 và nx − 8y − 6z + 2 = 0 song song với nhau khi và chỉ khi

Đáp án bài 8 trang 81 sgk hình học lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM