Đáp án bài 8 trang 117 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 117 SGK sinh học lớp 9 để có câu trả lời vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng vẫn được dùng trong chọn giống.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

Trả lời:

Tự thụ phấn  và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống vì người ta dùng các phương pháp này để củng cố và duy trì  một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X