Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 trang 67 SGK Toán 2

Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 67 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Tính:

Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 trang 67 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 trang 67 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Số?

Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 trang 67 SGK Toán 2 ảnh 3
Đáp án

Giải bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 trang 67 SGK Toán 2 ảnh 4

Câu 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ