Bài 6 trang 39 sgk GDCD 9

Xuất bản: 21/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Đáp án bài 6 trang 39 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân vì hạnh phúc của nhân dân...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên, vì sao?

a) Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện

b) Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội

c)

Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế

d) Có ý thức giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh

đ) Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội

e) Học tập vì quyền lợi của bản thân

g) Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân vì hạnh phúc của nhân dân

h) Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra

i)  Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức

k) Dồn hết sức lực vào việc học tập.

Trả lời bài 6 trang 39 SGK GDCD 9

  • Những việc làm thể hiện có trách nhiệm: (a), (b), (d), (đ), (g), (h).
  • Những việc làm thể hiện thiếu trách nhiệm: (c), (e), (i), (k).

-----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM