Bài 5 trang 64 SGK Hóa 10

Xuất bản: 11/10/2018

Giải bài 5 trang 64 Sách giáo khoa Hóa 10 tiết Liên kết cộng hóa trị.

Mục lục nội dung

Ở bài tập số 5 trang 64 SGK Hóa lớp 10, các em sẽ được luyện tập cách xác định loại liên kết của các chất dựa vào hiệu độ âm điện.

Đề bài:

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Xem lại bài trước: Bài 4 trang 64 SGK Hóa 10

Lời giải bài 5 trang 64 SGK Hóa 10:

Lấy độ âm điện của nguyên tử có độ âm điện lớn trừ đi độ âm điện của nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn nếu:

+ Hiệu độ âm điện < 0,4 => liên kết CHT không cực

+ Hiệu độ âm điện từ 0,4 đến < 1,7 => liên kết CHT có cực

+ Hiệu độ âm điện ≥ 1,7  => liên kết ion

Ta có:

Hiệu độ âm điện của:

AlCl3 là: 3,16 – 1,61 = 1,55 => liên kết CHT phân cực

CaCl2: 3,16 – 1,00 = 2,17 => liên kết ion

CaS : 2,58 – 1,00 = 1,58 => liên kết CHT có cực

Al2S3: 2,58 – 1,61 = 0,97 => liên kết CHT có cực

-------

Xem thêmGiải bài tập chương 3 SGK Hóa 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM