Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 5 trang 151 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 151 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là :

A.0,82%.                                        B. 0,84%

C. 0,85%.                                       D. 0,86%.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ: Thép là hợp kim của Fe với C ( hàm lượng C từ 0,01 - 2%)

Viết PTHH, tính toán theo PTHH

Hướng dẫn giải bài 5 trang 151 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 5 trang 151 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 151 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top