Đáp án bài 4 trang 64 sách giáo khoa sinh học 12

Xuất bản: 28/07/2018 - Cập nhật: 17/09/2018 - Tác giả: Hải Yến

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 64 SGK sinh học lớp 12

Mục lục nội dung

Đề bài

Một đoạn pôlipeptit gồm các amin sau:…Val-Trp-Lys-Pro…

Biết rằng các axit amin được mã hoá bởi các bộ ba sau:

Val: GUU; Trp: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA.

a) Bao nhiêu côđon mã hoá cho đoạn pôlipeptit đó?

b) Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Đáp án

a) Bốn côđon cần cho việc đặt các axit amin Val-Trp-Lys-Pro vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp.

b) Trình tự các nuclêôtit trên mạch mARN là GUU UUG AAG XXA.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM