Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 167 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 167 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc).

Hiệu suất của phản ứng khử CuO là :

A.70%.                              B. 75%.

C. 80%.                             D. 85%.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH xảy ra, tính toán theo PTHH

Đáp án bài 4 trang 167 sgk hóa học lớp 12

 Đáp án bài 4 trang 167 sgk hóa lớp 12 phần 1

Vì chất rắn X tác dụng với HNO3 tạo ra khí NO =>X phải có CuO và Cu dư

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O             (2)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O             (3)

Ta có : nNO = 0,2 mol.

Đáp án bài 4 trang 167 sgk hóa lớp 12 phần 2
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top