Đáp án bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Xuất bản ngày 28/06/2018 - Tác giả:

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 140 SGK Toán giải tích lớp 12 - Giải các phương trình trên tập hợp số phức.

Đề bài

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z⁴ + z² − 6 = 0 ;
b) z⁴ + 7z² + 10 = 0

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải phương trình az⁴+bz²+c=0(a≠0).

Bước 1: Đặt z²=t, đưa về phương trình bậc hai ẩn t.

Bước 2: Giải phương trình bậc hai ẩn t: at²+bt+c=0.

Bước 3: Từ nghiệm t, ta giải tìm nghiệm x bằng cách tìm căn bậc hai của t.

Đáp án bài 3 trang 140 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 140 sgk giải tích lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM