Đáp án bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 140 SGK Toán giải tích lớp 12 - Giải các phương trình trên tập hợp số phức.

Đề bài

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z⁴ + z² − 6 = 0 ;
b) z⁴ + 7z² + 10 = 0

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải phương trình az⁴+bz²+c=0(a≠0).

Bước 1: Đặt z²=t, đưa về phương trình bậc hai ẩn t.

Bước 2: Giải phương trình bậc hai ẩn t: at²+bt+c=0.

Bước 3: Từ nghiệm t, ta giải tìm nghiệm x bằng cách tìm căn bậc hai của t.

Đáp án bài 3 trang 140 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 140 sgk giải tích lớp 12

Cập nhật ngày 18/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM