Bài 2 trang 73 SGK Sinh học 12

Xuất bản: 30/07/2018 - Cập nhật: 21/12/2018 - Tác giả: Hải Yến

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 73 sách giáo khoa Sinh học lớp 12 : Tính tần số của các alen A và a trong quần thể ...

Mục lục nội dung

Đề bài:

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không?

» Xem thêm: Giải bài 3 trang 73 sgk Sinh lớp 12

Đáp án trả lời câu hỏi bài 2 trang 73 sgk Sinh học lớp 12

Tần số alen A:

p(A) = (120 + 200) / (120 + 400 + 680) = 0,266.

Tần số alen a:

q(a) = 1 - 0,266 = 0,734.

Nếu ở trạng thái cân bằng di truyền thì quần thể có thành phần kiểu gen là:

(0,266)2AA + 2(0,266)(0,734)Aa + (0,734)2aa = 1

0,07AA + 0,39Aa + 0,54aa = 1

Trong khi đó thành phần kiểu gen thực tế của quần thể là:

p2AA = 120/(120 + 400 + 680) = 0,1

2pq Aa = 400/1200 = 0,33

q2aa = 680/1200 = 0,57

Như vậy, quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền.

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn truy cập mục tài liệu Giải Sinh 12 để tham khảo thêm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập khác trong SGK môn Sinh học lớp 12 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM