Bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 2 trang 30 sách giáo khoa Toán Đại số & Giải tích lớp 12

Đề bài

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

Câu hỏi bài 2 trang 30 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 2 trang 30 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 30 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án câu a và b bài 2 trang 30 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c và d bài 2 trang 30 sgk giải tích lớp 12
 

--------------------------------------------------------------------

» Mời các bạn tham khảo thêm đáp án bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 hoặc hướng dẫn giải bài tập Toán 12 (đại số và hình học) đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Chúc các bạn học tập thật tốt !

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu