Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 2 trang 19 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 19 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải:

* Trùng roi giống với thực vật ở các đặc điểm:

   -    Cơ thể có cấu tạo từ tế bào

   -    Có các cơ quan tử đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục

   -    Có khả năng tự dưỡng

   -    Có tính hướng sáng

* Trùng roi khác với thực vật ở các điểm:

   -    Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).

   -    Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sang lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).

   -    Có khả năng nhận biết ánh sang (nhờ điểm mắt ở gốc roi).

doctailieu.com
Tải về
04/09/2018    17:00 PM
04/09/2018    17:00 PM
Back to top