Bài 1 trang 91 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 10/02/2020 - Tác giả:

Bài 1 trang 91 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bạn muốn tham khảo đáp án bài 1 trang 91 SGK Toán 4 phải không? Thật tuyệt! Bài viết này của Học Tốt sẽ giúp bạn.

  • Nắm được cách làm
  • Tham khảo đáp án và các cách giải khác nhau
  • Ôn tập lại những kiến thức đã được học.

Cùng bắt đầu nào...

Đề bài

Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho \(9000\)?

A. \(93\, 574 \)                                   B. \(29\,687\)

C. \(17\, 932  \)                                  D. \(80\, 296\)

b) Phép cộng: \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,24675\\ & + \\ & \,\,\,\, 45327\\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,} \)   có kết quả là:

có kết quả là::

A. \(699\, 912\)                                  B. \(69\, 902\)

C. \(70\, 002\)                                    D. \(60\,002\)

c) Phép trừ \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,8634\\ & -\\ & \,\,\,3059\\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,} \) có kết quả là:

có kết quả là:

A. \(5625\)                                          B. \(5685\)

C. \(5675\)                                          D. \(5575\)

d) Thương của phép chia \(67\,200 : 80\) có mấy chữ số:

Thương của phép chia \(67\,200 : 80\) có mấy chữ số:

A. 5 chữ số                              B. 4 chữ số

C. 3 chữ số                              D. 2 chữ số

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn \(30cm^2\)

Đề bài 1 trang 91 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 4

Hướng dẫn cách giải

a) Chữ số \(9\) biểu thị cho \(9000\) là chữ số ở vị trí hàng nghìn.

b) Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

c) Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

d)  Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số \(0\), ta có thể cùng xóa một, hai, ba, ... chữ số \(0\) ở tận cùng của số bị chia và số chia, rồi chia như thường.

e)

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với \(30cm^2\).

- Áp dụng công thức: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài  \(\times\) chiều rộng.

Bài giải chi tiết

a)

Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn.

Chọn đáp án B.

b)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{24675}\\{45327}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,70002}\end{array}\)

Chọn đáp án C.

c)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{8634}\\{3059}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,5575}\end{array}\)

Chọn đáp án D

d)

Ta có: \(67200 : 80 = 6720 : 8 = 840\).

Vậy thương của phép chia \(67\,200 : 80\) có 3 chữ số.

Chọn đáp án C.

e)

Tính diện tích của từng hình ta có:

Diện tích hình \(M\) là  \(7 \times 4 = 28cm^2\).

Diện tích hình \(N\)\(9 \times 3 = 27cm^2\).

Diện tích hình \(P\)\(8 \times 4 = 32cm^2\).

Diện tích hình \(Q\)\(10 \times 3 = 30cm^2\).

Vậy hình \(P\) có diện tích lớn hơn \(30cm^2\).

Chọn đáp án C.

» Bài tiếp theoBài 2 trang 93 SGK Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 91 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 4 của Hoctot.com sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM