Giải bài 1 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

a) Đọc các kí hiệu : ∈  , ∉ , ⊂ , ∅ , ∩.

b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trên.

Đáp án:

a)    Đọc các kí hiệu :

•    ∈  : thuộc

•   ∉ : không thuộc

•    ⊂: nằm trong

•    ∅ : tập hợp rỗng

•   ∩ : giao của hai tập hợp

b)    Ví dụ Cho các tập hợp

A = {3, 4, 5, 6} ;         B = {4, 5} ;        C = {5, 6, 7, 8}    ;    D  = {a, b}

Ta có:

3 ∈  A, 3 ∉ B

a ∈ D, a ∉ A

B ⊂ A ( H.1)

B ∩ D = ∅ (H.2)

A ∩ C = {5, 6} (H.3)

Đáp án bài 1 trang 65 sgk toán 6 tập 2
 

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu