Giải bài 1 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

a) Đọc các kí hiệu : ∈  , ∉ , ⊂ , ∅ , ∩.

b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trên.

Đáp án:

a)    Đọc các kí hiệu :

•    ∈  : thuộc

•   ∉ : không thuộc

•    ⊂: nằm trong

•    ∅ : tập hợp rỗng

•   ∩ : giao của hai tập hợp

b)    Ví dụ Cho các tập hợp

A = {3, 4, 5, 6} ;         B = {4, 5} ;        C = {5, 6, 7, 8}    ;    D  = {a, b}

Ta có:

3 ∈  A, 3 ∉ B

a ∈ D, a ∉ A

B ⊂ A ( H.1)

B ∩ D = ∅ (H.2)

A ∩ C = {5, 6} (H.3)

Đáp án bài 1 trang 65 sgk toán 6 tập 2
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 65 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu