Giải bài 1 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

Tổng quát: Người ta gọi với a, b  ∈ Z , b # 0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

 Ví dụ:

- Phân số nhỏ hơn 0 là âm ba phần tư
 

- Phân số bằng 0 là không phần năm
 

- Phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 là ba phần bảy
 

- Phân số lớn hơn 1 là chín phần năm
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu