Giải bài 1 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

Tổng quát: Người ta gọi với a, b  ∈ Z , b # 0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

 Ví dụ:

- Phân số nhỏ hơn 0 là âm ba phần tư
 

- Phân số bằng 0 là không phần năm
 

- Phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 là ba phần bảy
 

- Phân số lớn hơn 1 là chín phần năm
 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu