Giải bài 1 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

Tổng quát: Người ta gọi với a, b  ∈ Z , b # 0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

Ví dụ:

- Phân số nhỏ hơn 0 là âm ba phần tư

- Phân số bằng 0 là không phần năm

- Phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 là ba phần bảy

- Phân số lớn hơn 1 là chín phần năm

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X