Bài 1 trang 47 SGK Tin học 12

Xuất bản: 26/10/2018 - Cập nhật: 06/11/2018

Giải bài 1 trang 47 Sách giáo khoa tin học lớp 12, Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng?

Xem thêm: Bài 2 trang 47 Sgk Tin học lớp 12

Giải bài 1 trang 47 Sách giáo khoa Tin 12

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

- Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

Cập nhật dữ liệu

- Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiểnthị trang dữ liệu của bảng), lọc racác bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

- Thay thế

Tìm kiếm đơn giản và thay thế

- In dữ liệu

***

Để cho các em học sinh học tập môn Tin học 12 được hào hứng hơn, doctailieu.com tiếp tục chia sẻ cho các em lời Giải bài tập SGK Tin học lớp 12 kèm file PDF. Chúc các em học tốt môn Tin học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM