Dữ liệu thí nghiệm của phản ứng: SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g)

Xuất bản: 07/02/2023 - Tác giả:

Dữ liệu thí nghiệm của phản ứng: SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g) được trình bày ở bảng. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo SO2Cl2 trong thời gian 100 phút.

Hướng dẫn trả lời bài 4 trang 97 SGK Hóa 10 thuộc Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng - Chương 6: Tốc độ phản ứng hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi:

Dữ liệu thí nghiệm của phản ứng:

SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g) được trình bày ở bảng sau:

Dữ liệu thí nghiệm của phản ứng: SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g)

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo SO2Cl2 trong thời gian 100 phút.

b) Sau 100 phút, nồng độ của SO2Cl2 còn lại là bao nhiêu?

c) Sau 200 phút, nồng độ của SO2 và Cl2 thu được là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Trong 100 phút, chất tạo thành từ 0M tăng lên 0,13M

=> ∆C = 0,13M

\(\mathop v\limits^\_  = \dfrac{1}{1}\dfrac{{\Delta {C_{S{O_2}C{l_{_2}}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{1}{1}\dfrac{{0,13}}{{100}} = 1,{3.10^{ - 3}}(M/phut)\)

b) Ta có: -∆CSO2Cl2 = 0,13M = 1,00 – C2

=> C2 = 0,87M

c) Sau 200 phút, nồng độ của SO2Cl2 còn lại là: 0,78 M

⇒ Nồng độ của SO2Cl2 đã phản ứng là: 1,00 – 0,78 = 0,22 M

⇒ nồng độ của SO2 và Cl2 thu được là 0,22 M

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 4 trang 97 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM