Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

Xuất bản ngày 23/04/2019

Đề thi thử vào lớp 10 trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình môn Toán, luyện đề thi thử để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Mục lục nội dung

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình trong kỳ thi thử vào lớp 10 năm 2019 nhằm đánh giá chất lượng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 của toàn thể học sinh lớp 9.  Đây là đề thi nằm trong bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Bình được biên soạn nhằm phục vụ quá trình ôn thi vào 10 của các em.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình:

Câu 1 (1.5 điểm):

a) Cho đường thẳng d có phương trình: y = mx + 2m - 4 . Tìm m để đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

b) Với những giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = (m² - m)x² đi qua điểm A(-1; 2).

Câu 2 (2,5 điểm): Cho phương trình: x² - (m + 5)x - m + 6 = 0 (1)

a) Giải phương trình với m = 1

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = - 2

c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thoả mãn x₁² x₂ + x₁ x₂² = 24

Câu 3 (2 điểm): Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II trong thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

Câu 4 (3 điểm): Cho hai đường tròn (O) và(O )′ cắt nhau tại A và B. Vẽ AC, AD thứ tự là đường kính của hai đường tròn (O) và (O )′ .

a) Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.

b) Đường thẳng AC cắt đường tròn(O )′ tại E; đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F (E, F khác A). Chứng minh 4 điểm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

c) Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A cắt (O) và(O )′ thứ tự tại M và N. Xác định vị trí của d để CM + DN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5 (1 điểm):

a) Cho các số dương a,b,c . Chứng minh bất đẳng thức:

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x² + 2y² + 2xy + 3y – 4 = 0

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình trang 1
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình trang 2
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình trang 3

>> Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử vào lớp 10 mới nhất

-------------------

Ngoài đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình, các em hãy chăm chỉ luyện thêm nhiều đề thi thử vào lớp 10 môn Toán khác để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng, tốc độ làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi trước mắt nhé.

Chúc các em sẽ hoàn thành tốt kì thi của mình!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM