Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

Xuất bản: 06/07/2020 - Tác giả:

Xem ngay đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lý năm 2020 số 1 dễ dàng ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Mục lục nội dung

Dựa trên cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mà Bộ GD&ĐT đã công bố, cùng Đọc tài liệu tham khảo tài liệu sau đây để ôn tập ở nhà tốt hơn nhé:

Đề thi

Câu 1: Lực hạt nhân còn được gọi là

A. lực tương tác điện từ.

B. lực hấp dẫn.

C. lực tĩnh điện.

D. lực tương tác mạnh.

Câu 2: Hiện tượng cầu vồng sau mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng nào?

A. tán sắc ánh sáng

B. giao thoa ánh sáng.

C. nhiễu xạ ánh sáng

D. quang – phát quang.

Câu 3: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C. biên độ của vật giảm dần theo thời gian.

B. gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 4: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được cấu thành bởi các hạt

A. proton.

B. electron.

C. photon.

D. notron.

Câu 5: Con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với

A. độ lớn vận tốc của vật.

B. độ lớn li độ của vật.

C. biên độ dao động của con lắc.

D. chiều dài lò xo của con lắc.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t} \right)\left( {\omega  > 0} \right)\)

vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn dây này bằng

A. \(\frac{\omega }{L}\)

B. \(\frac{1}{{L\omega }}\)

C. \(L\omega \)

D. \(\frac{L}{\omega }\)

Câu 7: Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ \(i = 4\cos \left( {2\pi ft + \varphi } \right)A\left( {f > 0} \right)\). Đại lượng f gọi là

A. tần số của dòng điện.

B. tần số góc của dòng điện.

C. chu kì của dòng điện.

D. pha ban đầu của dòng điện.

Câu 8: Một chất huỳnh quang khi bị kích thích bằng ánh sáng đơn sắc thì phát ra ánh sáng màu lục. Chùm sáng kích thích có thể là chùm sáng

A. màu đỏ.

B. màu cam.

C. màu tím.

D. màu vàng.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t} \right)\left( {U > 0} \right)\) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần lượt là tổng trở và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. \(Z = {I^2}U\)

B. \(U = IZ\)

C. \(U = {I^2}Z\)

D. \(Z = UI\)

Câu 10: Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

A. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

B. biên độ nhưng khác tần số

C. pha ban đầu nhưng khác tần số

D. biên độ và hiệu số pha thay đổi theo thời gian

Câu 11: Một người đang dùng điện thoại di động có thể thực hiện được cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

A. tia tử ngoại.

B. bức xạ gamma.

C. tia Rơn – ghen.

D. sóng vô tuyến.

Câu 12: Cơ thể người có thân nhiệt 370C là một nguồn phát ra

A. tia Rơn – ghen.

B. tia gamma.

C. tia tử ngoại.D. tia hồng ngoại

Câu 13: Số nucleon trong hạt nhân \({}_6^{14}C\)là:

A. 14

B. 20

C. 8

D. 6

Câu 14: Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động  năng của nó là

A. \(\frac{{m{v^2}}}{2}\)

B. \(m{v^2}\)

C. \(v{m^2}\)

D. \(\frac{{v{m^2}}}{2}\)

Câu 15: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A.  \(\frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)

B. \(2\pi \sqrt {LC} \)

C. \(\frac{{\sqrt {LC} }}{{2\pi }}\)

D. \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Câu 16: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

A. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường.

B. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường.

C. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.

D. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.

Câu 17: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là

câu 17 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

A. \(5rad.{s^{ - 1}}\)

B. \(10rad.{s^{ - 1}}\)

C. \(5\pi rad.{s^{ - 1}}\)

D. \(10\pi rad.{s^{ - 1}}\)

Câu 18: Biết cường độ âm chuẩn là \({10^{ - 12}}\)W/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là \({10^{ - 5}}\) W/m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 50 dB

B. 60 dB

C. 70 dB

D. 80 dB

Câu 19: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0 là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị

A. 9r0.

B. 2r0.

C. 3r0.

D. 4r0.

Câu 20: Thanh sắt là thanh niken tách rời nhau khi được nung nóng đến cùng nhiệt độ 12000C thì phát ra

A. hai quang phổ liên tục không giống nhau

B. hai quang phổ vạch giống nhau

C. hai quang phổ vạch không giống nhau

D. hai quang phổ liên tục giống nhau

Xem thêm đề thi thử lý 2020: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý THPT Đặng Thúc Hứa lần 1.

Câu 21: sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

A. của hai sóng đều không đổi

B. của hai sóng đều giảm

C. của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm

D. của sóng điện từ giảm, của sóng âm tăng

Câu 22: Một sóng điện từ có tần sô 90 MHz, truyền trong không khí với tốc độ \({3.10^8}\)m/s thì có bước sóng là

A. 3,333 m

B. 3,333 km

C. 33,33 m

D. 33,33 km

Câu 23: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần \((n > 1)\) thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

A. tăng lên \(\sqrt n \)lần

B. tăng lên n2 lần

C. giảm \(\sqrt n \)lần

D. giảm đi n2 lần

Câu 24: Hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A. 12,48 MeV/nucleon

B. 5,46 MeV/nucleon

C. 7,59 MeV/nucleon

D. 19,39 MeV/nucleon

Câu 25: Trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ. Giá rị λ gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 570 nm

B. 550 nm

C. 540 nm

D. 560 nm

Câu 26: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của con lắc là \(99 \pm 1cm\), chu kì dao động nhỏ của nó là \(2,00 \pm 0,01s\). Lấy \({\pi ^2} = 9,87\)và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A. \(g = 9,7 \pm 0,1m.{s^{ - 2}}\)

B. \(g = 9,8 \pm 0,2m.{s^{ - 2}}\)

C. \(g = 9,7 \pm 0,2m.{s^{ - 2}}\)

D. \(g = 9,8 \pm 0,1m.{s^{ - 2}}\)

Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất \(\frac{4}{3}\)đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng

A. 1,2 mm

B. 0,6 mm

C. 0,9 mm

D. 1,6 mm

Câu 28: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do, đang có sóng dừng. Kể cả hai đầu dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 2,6 m/s

B. 1,2 m/s

C. 2,9 m/s

D. 2,4 m/s

Câu 29: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm ánh sáng có bước sóng λ để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 photon của chùm laze nói trên. Coi năng lượng trung bình để đốt cháy hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}Js\)

, \(c = {3.10^8}\)m/s. Giá trị của λ là

A. 585 nm

B. 675 nm

C. 496 nm

D. 385 nm

Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là

câu 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

A. 30 Ω

B. 31,4 Ω

C. 15 Ω

D. 15,7 Ω

Câu 31: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^8}t + \frac{\pi }{3}} \right)\)(B > 0, t tính bằng s). Kể từ lúc \(t = 0\), thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

A. \(\frac{{{{10}^{ - 8}}}}{9}s\)

B. \(\frac{{{{10}^{ - 8}}}}{8}s\)

C. \(\frac{{{{10}^{ - 8}}}}{{12}}s\)

D. \(\frac{{{{10}^{ - 8}}}}{6}s\)

Câu 32: Chất phóng xạ poloni \({}_{84}^{210}Po\)phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỏ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

A. 95 ngày

B. 83 ngày

C. 33 ngày

D. 105 ngày

Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân: \({}_3^7Li + {}_1^1H \to {}_2^4He + X\). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol Heli theo phản ứng này là \(5,{2.10^{24}}MeV\). Lấy \({N_A} = 6,{023.10^{23}}mo{l^{ - 1}}\). Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là

A. 17,3 MeV

B. 51,9 MeV

C. 34,6 MeV

D. 69,2 MeV

Câu 34: Một khung dây dẫn, phẳng dẹt có 200 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm2. Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn là \(4,{5.10^{ - 2}}T\). Suất điện động e trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng hướng với vecto cảm ứng từ. Biểu thức tức thời của e là

A. \(e = 119,9\cos \left( {100\pi t} \right)V\)

B. \(e = 119,9\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)V\)

C. \(e = 169,6\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)V\)

D. \(e = 169,6\cos \left( {100\pi t} \right)V\)

Câu 35: Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 5\cos \left( {5\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)cm (t tính bằng s). Kể từ \(t = 0\), thời điểm vật qua vị trí có li độ \(x =  - 2,5cm\) lần thứ 2017 là

A. 401,6 s

B. 403,5 s

C. 403,4 s

D. 401,3 s

Câu 36: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi l1, s01, F1 và l2, s02, F2 lần lượt là chiều dài, biên độ và lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết \(3{l_2} = 2{l_1}\), \(2{s_{02}} = 3{s_{01}}\). Tỉ số \(\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}}\)bằng

A. \(\frac{2}{3}\)

B. \(\frac{9}{4}\)

C. \(\frac{3}{2}\)

D. \(\frac{4}{9}\)

Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)V\)(t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điệm trở 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{\pi }H\) và tụ điện có điện dung thay đổi được (hình vẽ). V¬1, V2 và V3 là các vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn. Điều chỉnh C để tổng chỉ số ba vôn kế có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là

câu 37 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

A. 361 V

B. 284 V

C. 248 V

D. 316 V

Câu 38: Cho D1, D2 và D3 là ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của D1 và D2 có phương trình \({x_{12}} = 3\sqrt 3 \cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)\)cm. Dao động tổng hợp của D2 và D3 có phương trình \({x_{23}} = 3\cos \left( {\omega t} \right)\)cm. Dao động D1 ngược pha với dao động D3. Biên độ của dao động D2 có giá trị nhỏ nhất là

A. 3,7 cm

B. 3,6 cm

C. 2,6 cm

D. 2,7 cm

Câu 39: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là \({I_0} = {10^{ - 12}}{\rm{W}}.{m^{ - 2}}\). M là một điểm trên trục Ox có tọa độ \(x = 4m\). Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

câu 39 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

A. 24 dB

B. 23 dB

C. 24,4 dB

D. 23,5 dB

Câu 40: Dặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì dòng điện qua mạch có cường độ là \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {\omega t} \right)\)

A. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM, ở hai đầu MN ở hai đầu NB lần lượt là 30 V, 30 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

câu 40  đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1

A. 100 W

B. 200 W

C. 220 W

D. 110 W

Hết

Nguồn đề: Sưu tầm

Còn rất nhiều tài liệu đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 có đáp án của tất cả các môn đang đợi các em thử sức đó nhé.

Đáp án

Câu12345
Đ/aDACCB
Câu678910
Đ/aCACBA
Câu1112131415
Đ/aDDAAD
Câu1617181920
Đ/aCCCDD
Câu2122232425
Đ/aAAACC
Câu2627282930
Đ/aCCAAA
Câu3132333435
Đ/aCAACC
Câu3637383940
Đ/aDDCCD

Trên đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 1 mà các em có thể tham khảo, đừng quên còn kho tài liệu đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn lý đang đợi các em khám phá!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM