Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm có đáp án

Xuất bản ngày 01/06/2022 - Tác giả:

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm có đáp án với các dạng câu hỏi quen thuộc theo cấu trúc đề minh họa môn hóa của Bộ Giáo dục.

Mục lục nội dung

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn hóa mới nhất của THPT Chuyên Sư phạm (Hà Nội) vừa diễn ra là một đề thi khá hay, mang tính phân hóa cao giúp học sinh tự đánh giá..

Tải và thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia 2022 này:

(Tải đề thi thử môn hóa 2022 có đáp án này về máy theo file đính kèm)

Đề thi thử Hóa 2022 Chuyên Sư phạm

Câu 41: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Câu 42: Kim loại Zn có thể khử được ion nào sau đây:

A. Mg2+.       B. Sr2+.

C. H+.       D. Na+.

Câu 43: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Na.       B. Mg.

C. Cu.       D. Al.

Câu 44: Kali nitrat (KNO3) là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước. Khi đun nóng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy (333°C), KNO3 bắt đầu bị phân huỷ thành khí X và KNO2. Chất X là

A. CO.       B. NO2.

C. O2.       D. H2.

Câu 45: Nhôm là nguyên tố đứng hàng thứ ba sau oxi và silic về độ phổ biến trong vỏ Trái Đất. Hợp chất của nhôm có mặt khắp nơi, như có trong đất sét, mica, boxit, criolit. Công thức của criolit là:

A. 3NaF.AlF3.       B. K2O.Al2O3.6SiO2.

C. Al2O3.2H2O.       D. Na3AlF4.

Câu 46: Chất nào sau đây làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh?

A. CH3COOH.       B. C2H5NH2.

C. C6H5NH2.       D. NH2CH2COOH.

Câu 47: lon nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.       B. Zn2+.

C. Cu2+.       D. K+.

Câu 48: Polisaccarit X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai. Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Phân tử khối của Y là 162.

C. Y không tan trong nước lạnh.

D. Y tham gia phản ứng với AgNO3 trong NH3 tạo ra amoni gluconat.

Câu 49: Chất nào sau đây không phải là axit béo?

A. Axit axetic.       B. Axit stearic.

C. Axit panmitic.       D. Axit oleic.

Câu 50: Trong hợp chất Cr2(SO4)3, crom có số oxi hóa là

A. +3.       B. +2.

C. +6.       D. +5.

Câu 51: Cho dung dịch X dư vào dung dịch AlCl3 và FeCl2 thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch chứa AlCl3, KCl, HCl dư. Chất X là

A. Ba(OH)2.       B. КОН.

C. KNO3.       D. NaOH.

Câu 52: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại Al với khí clo là

A. AlCl3.       B. Al(OH)3.

C. Al2Cl3.       D. Al3Cl2.

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2022 Chuyên Sư phạm trang 5

Đáp án đề thi thử Hóa 2022 Chuyên Sư phạm

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41B42C43C44C45A
46B47C48D49A50A
51B52A53A54C55B
56A57C58C59C60B
61A62A63A64A65D
66C67C68D69D70C
71C72D73C74D75B
76D77C78A79A80D

-/-

Mong rằng với các mẫu đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2022 mới nhất được cập nhật sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt. Đừng quên xem thêm nhiều đề thi thử Hóa 2022 của các tỉnh khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM