Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn GDCD của Sở Vĩnh Phúc lần 2

Xuất bản: 10/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn GDCD của Sở Vĩnh Phúc lần 2 với các câu hỏi tình huống hay giúp em ôn thi tốt nghiệp thpt GDCD tốt hơn.

Thử sức với đề thi thử THPT quốc gia 2022 dành cho học sinh lớp 12 của Sở Vĩnh Phúc lần 2. Đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia môn GDCD năm nay.

Chi tiết đề thi thử môn GDCD này như sau:

Đề thi thử môn GDCD Sở Vĩnh Phúc lần 2 năm 2022

Câu 81: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công bố nội dung đã viết trong phiếu bầu.

B. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

C. Gây rối trật tự tại địa điểm bầu cử.

D. Ngăn cản quá trình kiểm phiếu.

Câu 82: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước phải

A. hủy bỏ quyền nhân thân.

B. chịu trách nhiệm hành chính.

C. từ chối tài sản thừa kế.

D. tự cách ly với cộng đồng.

Câu 83: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. sàng lọc, lựa chọn giới tính.

B. độc đoán, áp đặt quan điểm.

C. bóc lột, lạm dụng sức lao động.

D. sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Câu 84: Công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây?

A. Tự định đoạt, phân bổ ngân sách nhà nước.

B. Ưu tiên tuyển sinh vào mọi trường đại học.

C. Cung cấp thông tin, chăm sóc sức khỏe.

D. Chủ động tổ chức hoạt động biểu tình.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể lựa chọn nhiều loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện quyền học tập ở nội dung nào sau đây?

A. Lựa chọn ngành, nghề học tập.

B. Miễn giảm kinh phí đào tạo.

C. Đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

D. Học thường xuyên, suốt đời.

Câu 86: Nhà nước phải áp dụng các biện pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực của người dân là nội dung pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước ở lĩnh vực

A. môi trường.

B. kinh tế.

C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 87: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng nào sau đây?

A. Triệt tiêu khả năng cung ứng.

B. Thừa nhận giá trị sử dụng.

C. Thực hiện luân chuyển hàng hóa.

D. Cung cấp thông tin hữu ích.

Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được tự do

A. áp đặt mức lương.

B. tìm kiếm việc làm.

C. phân biệt đối xử.

D. hủy bỏ hợp đồng.

Câu 89: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng

A. khôi phục, phát huy các hủ tục.

B. phân cấp, tiến hành hợp nhất.

C. hội nhập, đáp ứng mọi nhu cầu.

D. bảo vệ, tạo điều kiện phát triển.

Câu 90: Việc Nhà nước tạo điều kiện để người dân thuộc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo tồn và phát huy giá trị của sử thi Ê Đê là đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?

A. Xã hội.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Giáo dục.

Câu 91: Sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là

A. kế hoạch kinh tế.

B. tác nhân kinh tế.

C. phát triển kinh tế.

D. chính sách kinh tế.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khi

A. bị mất năng lực hành vi dân sự.

B. đang chấp hành hình phạt tù.

C. bị tước quyền bầu cử theo bản án.

D. đang bị quản chế hành chính.

Câu 93: Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nguyên nhân dẫn tới

A. hợp nhất.

B. đồng thuận.

C. cạnh tranh.

D. phân quyền.

Câu 94: Khả năng của người đã đạt đến một độ tuổi theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và

điều khiển được hành vi của mình, do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện là

A. thực hiện pháp luật.

B. năng lực trách nhiệm pháp lí.

C. hành vi trái pháp luật.

D. khả năng tư vấn pháp lí.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về địa vị.

B. Bảo hộ về danh tính, đời tư.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 96: Khi người nông dân bán thóc lấy tiền để mua thức ăn chăn nuôi thì tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Tiền tệ thế giới.

B. Phương tiện cất trữ.

C. Phương tiện lưu thông.

D. Bảo mật thông tin.

Câu 97: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ

cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện

A. quyền tố cáo.

B. việc trục xuất.

C. quyền khiếu nại.

D. việc truy tố.

Câu 98: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo

A. giao kết của tập thể.

B. thỏa thuận của cộng đồng.

C. quy định của pháp luật.

D. định hướng của xã hội.

Câu 99: Công dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh với Nhà nước những vướng mắc, bất cập khi thực hiện các chính sách là thực hiện quyền dân chủ cơ bản nào sau đây?

A. Chủ động bầu cử và ứng cử.

B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Tổ chức khiếu nại và tố cáo.

D. Điều phối và trấn áp quan điểm trái chiều.

Câu 100: Công dân không thi hành pháp luật khi từ chối

A. săn bắt, vận chuyển động vật quý hiếm.

B. hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người.

C. đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

D. tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Câu 101: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức làm giả con dấu.

B. Từ chối tham gia bào chữa.

C. Né tránh tổ chức đình công.

D. Gây rối tại nơi làm việc.

Câu 102: Văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân bình thường cũng có thể hiểu đúng là pháp luật thể hiện tính

A. bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung.

B. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. chủ động, tự phán quyết.

D. hiện đại, luôn biến động.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?

A. Đánh người gây thương tích.

B. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

C. Phản bác quan điểm cá nhân.

D. Mạo danh, lợi dụng tín nhiệm.

Câu 104: Theo quy định pháp luật, nhân viên làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiêu hủy bưu phẩm bị hư hại.

B. Thông báo lịch trình vận đơn.

C. Kiểm đếm phân loại thư tín.

D. Thay đổi phương tiện vận chuyển.

Câu 105: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?

A. Ngăn cản phát biểu ý kiến trái chiều.

B. Nghiêm cấm chia sẻ thông tin phản động.

C. Phê phán quan điểm bảo thủ.

D. Ủy quyền cung cấp thông tin cho báo chí.

Câu 106: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. vi phạm pháp luật.

B. thực hiện pháp luật.

C. trách nhiệm pháp lí.

D. tư cách pháp nhân.

Câu 107: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Giám sát kết quả thanh tra, kiểm tra ở cấp xã.

B. Thảo luận nội dung hương ước, quy ước.

C. Phản ánh vướng mắc, bất cập của chính sách.

D. Tìm hiểu đề án định canh, định cư của địa phương.

Câu 108: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh là mọi công dân đều có quyền tự do

A. sản xuất mọi loại hàng hóa.

B. áp dụng cạnh tranh không lành mạnh.

C. từ chối hoạt động kiểm toán.

D. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

Câu 109: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được tự doA. cắt xén, xuyên tạc tác phẩm.B. cố ý xóa, thay đổi thông tin.

C. chiếm đoạt, mạo danh tác giả.

D. đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện

A. hiện tượng biến đổi khí hậu.

B. đối tượng nhập cảnh trái phép.

C. người từ chối thử nghiệm vacxin.

D. hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Câu 111: Ông X làm giám đốc, anh Y là thủ kho, anh V là nhân viên tại công ty M. Biết việc ông X đã nhập một lô nguyên liệu không rõ nguồn gốc của ông K về để sản xuất sữa bột dành cho trẻ em, anh Y nhắn tin yêu cầu ông X phải đưa cho mình 200 triệu đồng nếu không sẽ cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng. Sau khi đưa tiền theo yêu cầu của anh Y, ông X đã kí quyết định sa thải anh Y và cho anh V thay thế vào vị trí của anh Y. Được ông X thông tin sự việc, ông K thuê người đe dọa anh Y khiến anh hoảng sợ phải chuyển nơi ở. Một lần anh V lái xe của cơ quan đưa ông X đi công tác, do vượt đèn đỏ nên bị anh L là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Do anh V không đưa 3 triệu đồng theo yêu cầu của mình nên anh L đã ghi thêm lỗi sai làn đường vào biên bản xử phạt. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?

A. Anh V, ông X và ông K.

B. Anh Y và anh V.

C. Ông X, anh Y và anh V.

D. Anh L và ông X.

Câu 112: Ông V và ông M cùng sinh sống tại xã X. Ông V được Ủy ban nhân dân xã X giao khoán việc trông coi đoạn đường chạy vào cánh đồng C để đảm bảo giữ đường ranh giới, không cho ai lấn chiếm. Ông M cho rằng đoạn đường trên nằm trên đất ruộng của gia đình mình nên đã làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã X xem xét. Ông T là chủ tịch xã X giao cho nhân viên là anh G đến nhà đưa giấy mời ông M đến trụ sở để làm việc. Do cả nhà ông M đi vắng, cửa nhà lại không khóa nên anh G đã để giấy mời trên bàn uống nước tại phòng khách rồi ra về. Nhận được giấy mời cho rằng cán bộ xã ưu ái cho ông V, ông M đã cùng vợ là bà L xông vào nhà lăng mạ, sỉ nhục ông V và mang dụng cụ phá hoại đoạn đường này. Trong lúc, ông V cùng con trai là anh K ra ngăn cản đã bị ông M vụt gậy vào vai gây thương tích cho anh K. Nhận được tin báo, ông T và anh G đã đến hiện trường, tại đây khi khống chế ông M, anh G đã vô tình làm gãy tay ông M. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?

A. Ông V, ông T và anh G.

B. Ông M và bà L.

C. Ông M và anh G.

D. Ông M, ông V và bà L.

Câu 113: Tại một điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bà H là người tàn tật cả hai tay đã nhờ và được chị Q viết hộ phiếu bầu theo ý của bà. Sau đó, chị Q đã đưa phiếu bầu của bà H nhờ chị M bỏ vào hòm phiếu. Phát hiện chị Q viết phiếu bầu sai quy định, chị M đã cùng chị Q sửa lại phiếu bầu, rồi mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Chị M và chị Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Công khai.

B. Bỏ phiếu kín.

C. Được ủy quyền.

D. Trực tiếp.

Câu 114: Các anh H, M, K là bác sĩ của Bệnh viện X, cùng góp vốn thuê trọn gói căn nhà 5 tầng của bà P trong vòng 3 năm để mở phòng khám bệnh tư nhân. Tại đây, anh M đã bí mật nhập một lượng lớn thuốc chữa bệnh ung thư giả và rủ anh H phối hợp đưa thuốc ra thị trường. Để góp vốn cùng anh M, anh H lấy lí do kinh doanh bất động sản rồi vay anh K số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, anh H đã thỏa thuận với chị G chủ một cửa hàng thuốc tân dược để tiêu thụ số thuốc trên. Khi sử dụng thuốc chữa ung thư mua tại cửa hàng chị G, chị V bị phản ứng phụ phải nhập viện điều trị nên đã yêu cầu chị G phải thanh toán tiền viện phí cho mình. Vì chị G không đồng ý nên anh Q là chồng của chị V đến cửa hàng của chị G căng băng rôn để gây rối. Được chị G thông tin sự việc, anh H và anh M ngừng làm việc tại phòng khám và lẩn trốn. Do không liên lạc được với anh H để đòi lại số tiền cho vay, mặt khác bị bà P liên tục gọi điện đòi tiền thuê nhà đã quá hạn 5 tháng mà các anh chưa thanh toán, anh K đã bán thanh lí toàn bộ thiết bị y tế và đóng cửa phòng khám. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Chị G, anh H và anh M.

B. Anh Q, bà P và chị G.

C. Anh K, anh Q và chị G.

D. Anh H, anh M và anh K.

Câu 115: Anh S và anh Q là chủ của hai hãng kinh doanh dịch vụ taxi trên địa bàn X. Để thu hút khách hàng anh Q đã phá giá dịch vụ và thực hiện chương trình khuyến mãi kéo dài 90 ngày khiến lượng khách hàng của anh S giảm sút. Anh S đã thuê chị K là lao động tự do dàn dựng, vu khống anh H là lái xe của công ty do anh Q làm chủ có hành vi thiếu tôn trọng khách hàng rồi tung lên mạng xã hội. Lo sợ việc đó ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, anh Q đã ra quyết định sa thải anh H. Bức xúc, anh H đã thuê anh N chặn đường dọa nạt và yêu cầu chị K phải đính chính thông tin. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh Q và anh S.

B. Anh H, anh Q và anh N.

C. Anh S, anh Q và chị K.

D. Chị K và anh S.

Câu 116: Khi có tài liệu về việc anh Q dùng tài khoản mạng xã hội để đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng về sàn giao dịch bất động sản làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, ông M là lãnh đạo cơ quan chức năng đã chỉ đạo cho nhân viên là anh L đến nhà đưa giấy triệu tập anh Q đến trụ sở để làm việc. Tại đây, do anh Q không thực hiện yêu cầu gỡ bỏ những bài đăng có chứa thông tin sai lệch, ông M đã lớn tiếng lăng mạ, xúc phạm anh Q. Ông M đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về thư tín, điện tín.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Được pháp luật bảo hộ về thân thể, chỗ ở.

D. Được pháp luật bảo hộ địa vị, uy quyền.

Câu 117: Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh H về quê nhà và được chính quyền thành phố hỗ trợ kĩ thuật phát triển mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo; anh L là người dân tộc thiểu số được ngân hàng chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng mô hình Homestay tại bản làng nơi anh sinh sống nhằm phát triển du lịch. Sau 5 năm, sản phẩm đông trùng hạ thảo của anh H đã được xuất khẩu; anh L kinh doanh ổn định và trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Anh H và anh L cùng được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?

A. Xã hội và văn hóa.

B. Khoa học và công nghệ.

C. Chính trị và xã hội.

D. Giáo dục và kinh tế.

Câu 118: Cơ quan có thẩm quyền đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với anh X là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Y về hành vi thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư. Việc làm trên của cơ quan có thẩm quyền thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Tính chủ động, tự phán quyết.

C. Tính linh hoạt, luôn thay đổi.

D. Tính đặc thù, cần bảo mật.

Câu 119: Học sinh M đã tham gia “Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học” và giành giải nhất với dự án “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ phát triển u não”. Học sinh M đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?

A. Tham chiếu công nghệ số hóa.

B. Chủ động cấp bằng sáng chế.

C. Chuyển nhượng quyền tác giả.

D. Tự do nghiên cứu khoa học.

Câu 120: Chị N và anh M cùng làm Phó trưởng phòng kế toán tại Ngân hàng X, trong đó chị N phụ trách việc cất tiền vào kho quỹ, còn anh M phụ trách kiểm soát giao dịch. Do đã quá hạn trả nợ số tiền là 2 tỉ đồng vay của anh G, anh M thỏa thuận và được chị N giúp đỡ bằng cách vào kho rút 2 tỉ đồng từ ngân quỹ. Sau đó, chị N đã đưa số tiền trên cho bạn mình là anh K để nhờ anh K chuyển tiền vào tài khoản của anh M. Sau một thời gian, không thấy anh M hoàn trả số tiền như đã thỏa thuận, chị N đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Chị N và anh M cùng phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật.

B. Dân sự và hình sự.

C. Kỉ luật và dân sự.

D. Hành chính và kỉ luật.

------------ HẾT ----------

Cấu trúc đề thi thử gdcd ở trên bám sát theo cấu trúc đề thi mọi năm. Cùng thử sức của bạn trong 50 phút rồi so sánh bảng kết quả dưới:

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2022 Sở Vĩnh Phúc lần 2

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91C101A111B
82B92D102B112C
83D93C103A113B
84C94B104A114A
85D95C105A115A
86D96C106B116B
87A97C107C117D
88B98C108D118A
89D99B109D119D
90C100D110B120A

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia 2022 môn GDCD có đáp án của Sở Vĩnh Phúc lần 2. Đừng quên còn rất nhiều đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn gdcd đang đợi các em thử sức nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM