Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20

Xuất bản ngày 02/06/2021 - Tác giả:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20 với lời giải chi tiết giúp em thử sức với các dạng câu hỏi, bài tập vận dụng trong đề thi THPTQG môn lý tốt hơn.

Mục lục nội dung

   Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn Lý 2021 có đáp án mẫu số 20 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử thpt quốc gia 2021 này và đối chiếu với đáp án phía dưới bạn nhé.

(Tải ngay đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới.)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý số 20

Câu 1. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Đồ thị dao động của nguồn âm.

B. Độ đàn hồi của nguồn âm.

C. Biên độ dao động của nguồn âm.

D. Tần số của nguồn âm.

Câu 2. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có nguồn lao động tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s.

B. 15 m/s.

C. 12 m/s.

D. 25 m/s.

Câu 3. Một máy hạ áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là {N_1} và {N_2}. Kết luận nào sau đây đúng?

A. \({N_2} < {N_1}\)

B. \({N_2} > {N_1}\)

C. \({N_2} = {N_1}\)

D. \({N_2}{N_1} = 1\)

Câu 4. Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (xv < 0), khi đó

A. vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.

B. vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng.

C. vật đang chuyển động chậm dần về biên.

D. vật đang chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương.

Câu 5. Năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức

A. \(\varepsilon  = h\lambda\) .

B. \(\varepsilon  = \dfrac{{hc}}{\lambda }\).

C. \(\varepsilon  = \dfrac{{c\lambda }}{h}\).

D. \(\varepsilon  = \dfrac{{h\lambda }}{c}\).

Câu 6. Trong nguyên tử Hiđrô, bán kính Bo là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}{\rm{m}}{\rm{.}}\) Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử Hiđrô, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính \(r = 13,{25.10^{ - 10}}{\rm{m}}\). Qũy đạo có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. N.

B. M.

C. O.

D. P.

Câu 7. Sóng điện từ có tần số 10 MHz nằm trong vùng dài sóng nào?

A. Sóng trung.

B. Sóng dài.

C. Sóng ngắn.

D. Sóng cực ngắn.

Câu 8. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức

A. \(2\pi \sqrt {\dfrac{g}{l}} .\)

B. \(2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \).

C. \(\dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{1}{g}}\) .

D. \(\dfrac{1}{\pi }\sqrt {\dfrac{1}{g}}\) .

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.

B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtrôn khác nhau.

C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtrôn bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20 ảnh 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20 ảnh 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20 ảnh 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 20 ảnh 4
 

- Kết thúc đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lý mẫu số 20 - 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý số 20

Dưới đây là bảng đáp án đề thi thử lý 2021 mẫu số 20 mà các em có thể so sánh:

(Lưu ý: Lời giải chi tiết của đề thi thử lý này ở trong file đính kèm bên dưới.)

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 B 3 A 4 B 5 B
6 C 7 C 8 B 9 B 10 A
11 C 12 A 13 A 14 D 15 B
16 B 17 B 18 B 19 D 20 C
21 C 22 C 23 D 24 B 25 C
26 A 27 A 28 D 29 C 30 B
31 D 32 C 33 D 34 C 35 C
36 A 37 C 38 A 39 C 40 A

Nguồn tài liệu: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn lý của Megabook

-/-

Với nội dung chi tiết và đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý mới nhất ở trên, chắc hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn học này. Chúc các em học tốt mỗi ngày.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM