Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du

Xuất bản: 19/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn GDCD năm 2021 trường Nguyễn Du, Bắc Ninh với các câu dạng câu hỏi bám sát đề thi minh hoạ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 dành cho học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Bắc Ninh vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD.

Chi tiết đề thi thử môn GDCD như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du

Câu 81: Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

A. Sức lao động, đối tượng lao động và lao động.

B. Con người, lao động và máy móc.

C. Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

D. Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Câu 82: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa.

B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 83: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện là

A. tính quy phạm phổ biến.

B. tính vi phạm phổ biến.

C. tính bắt buộc phổ biến.

D. tính cơ bản phổ biến.

Câu 84: Vi phạm hình sự là hành vi

A. nguy hiểm cho xã hội.

B. rất nguy hiểm cho xã hội.

C. đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

D. đặc biệt nguy hiểm cho sự an toàn của xã hội.

Câu 85: Hành vi vi phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước là vi phạm

A. hình sự.

B. hành chính.

C. dân sự.

D. kỷ luật.

Câu 86: Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm

A. hình sự.

B. hành chính.

C. dân sự.

D. kỷ luật.

Câu 87: Công dân bình đẳng trước pháp luật là

A. công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B. công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tuỳ theo địa bàn sinh sống.

C. công dân nào vi pham pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ lập ra.

D. công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Câu 88: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên những nguyên tắc nào sau đây?

A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Câu 89: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ

A. nhân thân và gia đình.

B. tài sản và gia đình.

C. nhân thân và tài sản.

D. thân nhân và tài sản.

Câu 90: “ Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ”. Thể hiện

A. bình đẳng trong gia đình.

B. chuẩn mực của hành vi trong quan hệ với cha mẹ.

C. bình đẳng giữa cha mẹ và con.

D. truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đầy đủ đề thi thử GDCD 2021 trường Nguyễn Du

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Nguyễn Du trang 4

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 trường THPT Nguyễn Du

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91C101D111A
82B92C102A112A
83A93A103C113C
84A94A104B114D
85D95C105B115D
86C96D106C116A
87D97A107D117D
88A98B108D118A
89C99C109D119B
90C100A110D120A

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia 2021 có đáp án kèm theo sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD đang đợi các em thử sức nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM