Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 (có đáp án)

Xuất bản: 29/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 số 14 chuẩn cấu trúc của Bộ GD đưa ra cho các em tham khảo, thử sức trước kì thi sắp tới.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn gdcd 2021 số 14 chuẩn cấu trúc đề minh hoạ của Bộ Giáo dục bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 - chuẩn cấu trúc đề minh hoạ

Câu 81: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm

A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.

B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.

D. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất .

Câu 82: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với

A. thời gian lao động xã hội.

B. thời gian lao động cá nhân.

C. thời gian lao động tập thể.

D. thời gian lao động cộng đồng.

Câu 83: Khái niệm nào dưới đây là quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm?

A. Kinh tế.

B. Đạo đức.

C. Pháp luật.

D. Chính trị.

Câu 84: Các tổ chức cá nhân sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 85: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

A. giao dịch dân sự.

B. trao đổi hàng hóa.

C. chuyển nhượng tài sản.

D. công vụ nhà nước.

Câu 86: Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. xâm phạm pháp luật.

B. trái pháp luật.

C. vi phạm pháp luật.

D. tuân thủ pháp luật.

Câu 87: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

A. trách nhiệm pháp lý.

B. quyền và nghĩa vụ.

C. thực hiện pháp luật.

D. trách nhiệm trước Tòa án.

Câu 88: Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là bình đẳng

A. trong quan hệ nhân thân.

B. trong quan hệ tài sản.

C. trong quan hệ việc làm.

D. trong quan hệ nhà ở.

Câu 89: Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về

A. quyền tự do lao động.

B. công bằng trong lao động.

C. hợp đồng lao động.

D. thực hiện quyền lao động.

Câu 90: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong

A. tìm kiếm việc làm.

B. tuyển dụng lao động.

C. lĩnh vực kinh doanh.

D. đào tạo nhân lực.

Đề thi đầy đủ như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 14 chuẩn cấu trúc của Bộ

Lời giải chi tiết từng câu trong file đính kèm

81A91D101D111C
82A92B102D112A
83C93B103C113B
84A94B104A114A
85D95B105B115C
86C96B106C116A
87A97A107A117D
88A98B108A118A
89D99B109B119C
90C100B110B120D

Hãy thử sức với nhiều đề thi hay trong bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 của các tỉnh thành trên cả nước đã được cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM