Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 (có đáp án)

Xuất bản: 27/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 số 12 chuẩn cấu trúc của Bộ GD đưa ra cho các em tham khảo, thử sức trước kì thi sắp tới.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn gdcd 2021 số 12 chuẩn cấu trúc đề minh hoạ của Bộ Giáo dục bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 - chuẩn cấu trúc đề minh hoạ

Câu 81: Pháp luật có vai trò

A. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

D. Bảo vệ tự do tuyệt đối của công dân.

Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ

A. chính trị.

B. pháp luật.

C. đạo đức.

D. xã hội.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân thuộc các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều

A.được đảm bảo công bằng.

B.bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C.hưởng mọi quyền lợi như nhau.

D.thực hiên tốt nghĩa vụ công dân.

Câu 84: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung của bình đẳng

A. về nghĩa vụ và trách nhiệm.

B. về quyền và nghĩa vụ.

C. về trách nhiệm pháp lí.

D. về các thành phần dân cư.

Câu 85: Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ

A. nhân thân.

B. chính trị.

C. hợp tác.

D. tinh thần.

Câu 86: Theo quy định của pháp  luật, việc giao kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Bình đẳng, tự do, bác ái.

B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

C. Dân chủ, công bằng, văn minh.

D. Công bằng, tự nguyện, văn minh.

Câu 87: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc

A. xóa bỏ các loại hình cạnh tranh .

B. sở hữu tài nguyên thiên nhiên .

C. chia đều của cải trong xã hội .

D. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Câu 88: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. dân chủ, công bằng, tiến bộ và văn minh.

C. khẩn trương, hiệu quả, công khai, minh bạch.

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác và dân chủ.

Câu 89: Việc công dân viết bài đăng báo bày tỏ ý kiến về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền

A. tự do ngôn luận của công dân.

B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. dân chủ của công dân trong xã hội.

D. công dân tham gia xây dựng đất nước.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang

A. cần bảo trợ.

B. cách li y tế.

C. phạm tội quả tang.

D. khai báo dịch tễ.

Đề thi đầy đủ như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD số 12 chuẩn cấu trúc của Bộ

Lời giải chi tiết từng câu trong file đính kèm

81.B91.C101.A111.B
82.D92.A102.C112.C
83.B93.A103.A113.B
84.B94.B104.A114.B
85.A95.D105.A115.C
86.B96.D106.A116.B
87.D97.C107.B117.A
88.A98.C108.D118.C
89.A99.C109.A119.A
90.A100.A110.A120.D

Hãy thử sức với nhiều đề thi hay trong bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 của các tỉnh thành trên cả nước đã được cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM