Đề thi thử môn Sinh 2021 THPT thị xã Quảng Trị (04 mã đề)

Xuất bản ngày 03/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 trường THPT thị xã Quảng Trị - 4 mã đề giúp các em ôn luyện giải đề thi. Tải file về thử sức ngay

Tham khảo thêm Đề thi thử tốt nghiệp năm học 2021-2022 môn Sinh của trường THPT Thị xã Quảng Trị. Đề thi được ra bám sát theo cấu trúc đề minh họa thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1

Mã đề 001

Câu 1. Loại sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

A. Diệp lục b        B. Diệp lục a, b.    C. Diệp lục a, b và carôtenôit                D. Diệp lục a

Câu 2. Sự tích tụ muối trong đất là một trở ngại lớn trong nông nghiệp. Nguyên nhân nào làm cho cây trồng kém chịu mặn không sống được trong đất có nồng độ muối cao?

A. Muối tập trung trong tế bào rễ làm vỡ tế bào.

B. Do tinh thể muối hình thành trong khí khổng.

C. Các ion Na+ và Cl- gây đầu độc tế bào.

D. Thế nước của đất quá thấp.

Câu 3. Ở thú ăn thịt, quá trình tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở

A. ruột già        B. miệng        C. dạ dày         D. ruột non

Câu 4.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào sau đây?

A. Châu chấu.        B. Mực ống.        C. Tôm.        D. Cua.

Câu 5.  Những bệnh, hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến số lượng nhiễm sắc thể gây nên?

(1) Hội chứng Đao        (2) Bệnh mù màu        (3) Hội chứng claiphentơ

(4) Bệnh Phênikêtô niệu         (5) Hội chứng Tơcnơ

A. (1), (3), (4)        B. (1), (3), (5)        C. (2), (4)        D. (2), (3), (5)

Câu 6. Đơn phân cấu tạo nên ADN là

A. nuclêôtit.    B. nuclêôxôm.              C. glucôzơ.                 D. Axit amin.

Câu 7. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’.                           B. Từ cả hai mạch đơn.

C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.            D. Từ mạch mang mã gốc.

Câu 8. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng đột biến thường gây hậu quả lớn nhất là

A. đột biến đảo đoạn NST.            B. đột biến lặp đoạn NST.

C. đột biến chuyển đoạn NST.                    D. đột biến mất đoạn NST.

Câu 9. Ở một loài thực vật, xét 2 cặp nhiễm sắc mang 2 cặp gen (A, a) và (B, b). Cơ thể nào sau đây là thể ba nhiễm?

A. AaaBbb        B. AABb         C. aaBBb        D. aBB

Câu 10. Ở một loài thực vật, gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả bầu dục. Phép lai nào sau đây cho F1  có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả tròn : 1 quả bầu dục?

A. AA × aa.       B. Aa × aa.    C. Aa × Aa.                D. AA × Aa.

Đầy đủ toàn bộ mã đề 001

Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 1
Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 2
Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 3
Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 4
Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 5
Đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị mã đề 001 trang 6

Các mã đề thi thử môn sinh 2021 của trường Thị xã Quảng Trị còn lại (002-004), các em xem chi tiết trong file đính kèm.

Đáp án đề thi thử môn sinh 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1

Mã đề 001

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21B31C
2D12C22B32A
3D13B23A33C
4B14B24A34B
5B15D25A35D
6A16B26B36D
7D17C27C37B
8D18C28A38A
9C19D29C39B
10C20A30D40C

Với đề thi thử môn Sinh 2021 lần 1 của THPT thị xã Quảng Trị trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2021 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM