Đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 9

Xuất bản ngày 03/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH YHN số 9 giúp các em ôn luyện giải đề thi. Tải file về thử sức ngay.

Tham khảo thêm Đề thi thử tốt nghiệp năm học 2021-2022 môn Sinh luyện thi ĐH YHN. Đề thi được ra bám sát theo cấu trúc đề minh họa thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09

Câu 81: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng ở rễ là

A. chóp rễ.     B. miền sinh trưởng.     C. miền lông hút.     D. miền bần.

Câu 82: Hình thức hô hấp ở sâu bọ, côn trùng là

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.     B. Hô hấp bằng mang.

C. Hô hấp bằng phổi.         D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Câu 83: Nuclêôtit là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

A. Gen         B. Chuỗi polipeptit.

C. Enzim ADN polimeraza.     D. Enzim ARN polimeraza.

Câu 84: Bộ NST của thể song nhị bội được hình thành từ hai loài thực vật (loài thứ nhất có bộ NST 2n = 24, loài thứ hai có bộ NST 2n = 26) gồm bao nhiêu cặp tương đồng?

A. 50     B. 13     C. 25     D. 12

Câu 85: Sự liên kết giữa ADN với histôn trong cấu trúc của nhiễm sắc thể đảm bảo chức năng

A. bảo quản thông tin di truyền.     B. phân li nhiễm sắc thể trong phân bào thuận lợi.

C. tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào thuận lợi.     D. điều hòa hoạt động các gen trong ADN trên NST.

Câu 86: Trong cấu trúc của một operon Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa các gen cấu trúc là

A. vùng điều hòa     B. vùng vận hành     C. vùng khởi động.     D. gen điều hòa.

Câu 87: Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về

A. bằng chứng giải phẫu so sánh     B. bằng chứng phôi sinh học.

C. bằng chứng sinh học phân tử     D. bằng chứng tế bào học.

Câu 88: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

A. các gen không hoà lẫn vào nhau     B. các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau.

C. số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn     D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

Câu 89: Loài ưu thế trong quần xã là loài

A. chỉ có ở một quần xã         B. có nhiều hơn hẳn các loài khác.

C. đóng vai trò quan trọng trong quần xã     D. phân bố ở trung tâm quần xã.

Câu 90: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền

A. thẳng

B. theo dòng mẹ

C. như các gen trên NST thường

D. chéo.

Đầy đủ toàn bộ đề thi

Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09 trang 1
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09 trang 2
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09 trang 3
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09 trang 4
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 09 trang 6

Đáp án đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH YHN số 09

Lời giải chi tiết từng câu xem trong file đính kèm

81.C91.A101.B111.B
82.A92.A102.A112.D
83.A93.C103.A113.D
84.C94.A104.C114.A
85.A95.C105.C115.C
86.B96.D106.A116.D
87.C97.B107.B117.D
88.B98.C108.A118.B
89.C99.C109.B119.A
90.D100.B110.D120.B

Với đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2021 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM