Đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 4

Xuất bản ngày 14/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH YHN số 4 giúp các em ôn luyện giải đề thi. Tải file về thử sức ngay.

Tham khảo thêm Đề thi thử tốt nghiệp năm học 2021-2022 môn Sinh luyện thi ĐH YHN. Đề thi được ra bám sát theo cấu trúc đề minh họa thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04

Câu 81: Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là

A. Vi khuẩn cố định nitơ.             B. Vi khuẩn phản nitrat hoá.

C. Vi khuẩn nitrat hoá.                D. Vi khuẩn amôn hoá.

Câu 82: Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Rắn.        B. Cá        C. Giun đất.        D. Châu chấu.

Câu 83: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. tARN.         B. rARN.         C. ADN.         D. mARN.

Câu 84: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

A. lặp đoạn, chuyển đoạn.             B. đảo đoạn, chuyển đoạn.

C. mất đoạn, chuyển đoạn.            D. lặp đoạn, đảo đoạn.

Câu 85: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =14. Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là

A. 13.        B. 15.        C. 27.        D. 23.

Câu 86: Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc Opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?

A. Gen điều hòa (R).        B. Vùng vận hành (O).    C. Vùng khởi động (P).    D. Các gen càu trúc (Z, Y, A).

Câu 87: Khi nói về đại Tân sinh, phát biểu nào sau đây sai?

A. Chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.

B. Cây có hoa phát triển uư thế so với các nhóm thực vật khác.

C. Ở kỉ Đệ tứ, khí hậu lạnh và khô.

D. Ở kỉ Đệ tam xuất hiện loài người.

Câu 88: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Tính trạng di truyền theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.     B. trội hoàn toàn.         C. tương tác bổ sung.     D. gen đa hiệu.

Câu 89: Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ

A. hợp tác.        B. kí sinh - vật chủ.        C. hội sinh.        D. cộng sinh.

Câu 90: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?

A. Người.    B. Gà.    C. Bồ câu.        D. Vịt.

Đầy đủ toàn bộ đề thi

Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 1
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 2
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 3
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 4
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 5
Đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội số 04 trang 6

Đáp án đề thi thử môn sinh 2021 luyện thi ĐH YHN số 04

Lời giải chi tiết từng câu xem trong file đính kèm

81.B91.C101.A111.B
82.D92.C102.D112.D
83.B93.C103.A113.D
84.A94.D104.D114.D
85.A95.D105.A115.A
86.96.B106.A116.D
87.A97.D107.B117.B
88.C98.B108.C118.B
89.B99.B109.D119.D
90.A100.B110.D120.C

Với đề thi thử môn Sinh 2021 luyện thi ĐH Y Hà Nội trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2021 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM