Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD Sở GD&ĐT Yên Bái

Xuất bản: 02/03/2020 - Tác giả:

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 có đáp án của của trường THPT Trấn Yên II tỉnh Yên Bái để chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG.

Giáo dục công dân mới được đưa vào  kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên còn nhiều học sinh còn bỡ ngỡ. Các em có thể tham khảo đề thi thử của trường THPT Trấn Yên II dưới đây để làm quen với đề thi và bổ sung kiến thức cần thiết. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD dưới đây là một tài liệu dựa trên cấu trúc đề thi THPTQG của Bộ GD&ĐT đề ra với tất cả 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút. Cùng thử sức rồi xem lại kết quả cuối bài em nhé!

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG PTLC II - III TRẤN YÊN 2

(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI.

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

( Mã đề thi: 001)

Câu 1. Công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.                                                

B. Xây dựng pháp luật.

C. Thực hiện pháp luật.                                             

D. Phổ biến pháp luật.

Câu 2. Việc cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ban hành các quyết định trong quản lý, điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.                                             

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.                                               

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 3. Bồi thường thiệt hại vè mặt vật chất khi có hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được áp dụng cho người có hành vi

A. vi phạm hành chính.                                          

B. vi phạm dân sự.

C. vi phạm hình sự.                                               

D. vi phạm kỷ luật.

Câu 4. Để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật cần xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân. Nhận định này thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Trách nhiệm của xã hội.                                        

 B. Trách nhiệm của nhà nước.

C. Nghĩa vụ của tổ chức.                                            

D. Nghĩa vụ của công dân.

Câu 5. So với lao động nam, lao động nữ có quyền ưu đãi riêng trong

A. tiếp cận việc làm.                                                 

B. giao kết hợp đồng lao động.

C. đóng bảo hiểm xã hội.                                         

D. hưởng chế độ thai sản.

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng.

A. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang.

B. Không ai bị khởi tố, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

C. Không ai bị truy tố, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

D. Không ai bị xét xử, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

Câu 7. Hành vi đặt điều xấu, tung tin xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác là vi phạm quyền nào của công dân?

A. Quyền bí mật cá nhân.                                       

B. Quyền được bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.

C. Quyền bình đẳng.                                               

D. Quyền dân chủ.

Câu 8. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của mình thông qua việc

A. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

B. tham gia lao động công ích ở địa phương.

C. thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.

D. viết bài đăng báo quảng bá cho du lịch địa phương.

Câu 9. Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực

A. chính trị.                        

B. kinh tế.                           

C. xã hội.                         

D. văn hóa

Câu 10. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là

A. Phát triển kinh tế.           

B. Thúc đẩy kinh tế.             

C. Thay đổi kinh tế.                   

D. Ổn định kinh tế

Câu 11. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng

A. Tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa

B. Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

C. Tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

D. Tổng thời gian để sản xuất ra hàng hóa

Câu 12. Thực chất của quan hệ cung – cầu là mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới đây?

A. Nhà nước với doanh nghiệp.                                

B. Người sản xuất với người tiêu dùng

C. Người kinh doanh với Nhà nước.                       

D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp

Câu 13. Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện của hành vi trái pháp luật?

A. Công dân làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

B. Công dân không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.

C. Công dân làm những việc xâm phạm đến các quan hệ xã hội.

D. Công dân làm những việc được pháp luật cho phép làm.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không bị coi là bất bình đẳng trong lao động.

A. Trả tiền công cao hơn cho lao động nam trong cùng một công việc.

B. Không sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

C. Chỉ dành cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động nam.

D. Ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn.

Câu 15. Nhận định nào dưới đây là đúng?

       Hành vi tự ý bóc, mở thư của ngừi khác

A. chỉ là vi phạm dân sự.                                           

B. chỉ bị sử phạt hành chính.

C. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.               

D. chỉ bị kỷ luật.

Câu 16. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền tự do ngôn luận?

A. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

B. Công dân có quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

C. Công dân có quyền gửi bài đăng báo để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp ;uật của nhà nước.

D. Công dân có quyền tự do lập hội, biểu tình dưới bất kỳ hình thức nào.

Câu 17. Trường hợp thực hiện bầu cử nào sau đây đúng với quy định của pháp luật?

A. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.

B. Không tự viết phiếu được, nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ vào hòm phiếu kín.

C. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho mọi người.

D. Mang phiếu về nhà, suy nghĩ rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Câu 18. Nhà nước ban hành chính sách giúp đỡ học sinh nghèo; học sinh là con em liệt sỹ, thương binh; trẻ em tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh dân tộc thiểu số; học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn nhằm

A. khuyến khích phát huy sự sáng tạo của công dân.          

B. đảm bảo công bằng trong giáo dục.

C. đảm bảo quyền học tập của công dân.                            

D.  phát triển đất nước.

Câu 19. Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

A.Giúp người bán đưa ra quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận

B.  Giúp người bán biết được chi phí sản xuất của hàng hóa

C. Giúp người bán điều chỉnh số lượng hàng hóa nhằm thu nhiều lợi nhuận

D. Giúp người bán điều chỉnh số lượng và chất lượng hàng hóa để thu nhiều lợi nhuận

Câu 20. Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế

D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa

Câu 21. Cơ quan X bị mất một số tài sản do bảo vệ cơ quan quên không khóa cổng. Vậy bảo vệ cơ quan này phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Trách nhiệm hình sự.                                             

B. Trách nhiệm hành chính.

C. Trách nhiệm dân sự.                                                

D. Trách nhiệm kỷ luật.

Câu 22. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?

A. Bố mẹ phê bình con cái khi con cái mắc lỗi

B. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.

C. Bắt người theo quyết định của tòa án.

D. Vì bất đồng quan điểm nên đã đánh người gây thương tích.

Câu 23.  Sau nhiều lần khuyên B từ bỏ chơi game không được,  A đã  nghĩ  cách  vào quán game tìm  B đồng thời mạt sát chủ quán vì tội chứa chấp nên bị chủ quán game  sỉ nhục và đánh đuổi. Chủ quán game và A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                        

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.                       

D. Không được xâm phạm bí mật đời tư.

Câu 24. Học sinh lớp 12A đang thảo luận kế hoạchªtổ chức liên hoan chia tay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bạn nào cũng hăng hái phát biểu ý kiến. Đây là việc các bạn đang thực hiện

A. quyền tự do của học sinh Trong lớp.                      

B. quyền bình đẳng trong hội họp.

C. quyền dân chủ trực tiếp.                                       

 C. quyền dân chủ gián tiếp.

Câu 25. Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc với chế độ ưu đãi đặc biệt là thể hiện quyền nào dưới đây?

A. quyền học tập của công dân.                                          

B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền phát triển của công dân.                                       

D. quyền tự do của công dân.

Câu 26. Hiện nay, nhiều nơi ở tỉnh T người nông dân bỏ lúa trồng dưa xuất khẩu vì loại cây này có giá cao trên thị trường. Trường hợp này, người nông dân đã căn cứ vào chức năng nào của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng?

A. Chức năng thông tin.                                                     

B. Chức năng thực hiện giá trị.

C. Chức năng thước đo giá trị.                                         

 D. Chức năng điều tiết sản xuất, tiêu dùng.

Câu 27. Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

A. Anh A.                  

B. Anh B.                        

C. Anh C.                      

D. Anh A và anh B

Câu 28. Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, hiện nay giá của các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Theo em, nên làm theo ý kiến của ai để gia đình H có them lợi nhuận?

A. Mẹ H.                     

 B. Bố H.                               

C. Chị H.                              

D. Mẹ H và chị H

Câu 29. Bình năm nay 17 tuổi, là học sinh lớp 12 nên bố mẹ quyết định mua xe máy cho Bình (xe có dung tích xi lanh 50cm3). Một hôm, khi đi xe đến trường, cảnh sát giao thông đã giữ Bình lại để kiểm tra giấy tờ, Bình có giấy đăng kí xe nhưng không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong trường hợp này, Bình phải chịu một trong các hình phạt nào sau đây?

A. Phạt tiền.                                                             

B. Cảnh cáo.

C. Tịch thu giấy đăng kí xe.                                     

D. Thu xe.

Câu  30.  Cơ sở kinh doanh karaoke X chưa  đảm bảo  quy định phòng cháy chữa cháy nên trong quá trình sửa chữa,  tia lửa  từ máy  hàn bắn ra  đã  gây hỏa hoạn  làm  5  người  thương vong. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Chủ cơ sở karaoke X.                                                  

B. Thợ hàn và chủ cơ sở karaoke X.

C. Lực lượng phòng cháy chữa cháy.                                

D. Các đoàn thanh tra liên ngành.

Câu 31. Một hôm, xe của Bác Hồ đang đi ở Hà Nội bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Xe của Bác dừng lại, đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu Công an giao thông bật đèn xanh để xe Bác đi. Nhưng Bác đã ngăn lại rồi bảo: “Các chú không được làm như thế... không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình”. Lời nói của Bá Hồ thể hiện điều gì dưới đây?

A. Không ai được ưu tiên.                                                  

B. Không nên làm phiền người khác.

C. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.                

 D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm.

Câu 32: Anh Dân tốt nghiệp Đại học Xây dựng loại giỏi, lại có năng lực tiếng Anh và tin học thành thạo nên anh được tuyển thẳng vào biên chế của sở xây dựng tỉnh X. Việc tuyển thẳng anh Dân vào biên chế thể hiện quy định nào của luật lao động?

A. Chế độ ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có uy tín.

B. Chế độ ưu tiên đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao.

C. Chế độ ưu tiên đối với lao động nam tốt nghiệp đại học loại giỏi.

D. Chế độ ưu tiên đối với lao động nam trong ngành xây dựng.

Câu 33: Anh Nguyễn Văn A có một trang trại nuôi gà giống. Sau một thời gian anh A đã quyết định vay vốn đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ việc chỉ cung cấp gà giống thì đến nay trang trại của anh còn cung cấp trứng và gà thịt. Điều đó thể hiện anh A được bình đẳng về quyền

A. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

B. thực hiện quyền trong quá trình hoạt động kinh doanh.

C. chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh.

D. chủ động tìm kiếm thị trường và khách hàng.

Câu 34.  Thấy  con gái bị từ chối tiêm vắc xin phòng bệnh sởi theo  chương trình tiêm chủng mở rộng, dù chưa hỏi rõ lí do  chị B đã đánh nhân viên y tế. Chị B đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Chọn hình thức bảo hiểm y tế.                                    

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.                 

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 35.  Đang truy đuổi trộm, bỗng không thấy hắn đâu. Ông H và ông X định vào một nhà vắng chủ gần đấy để khám xét. Nếu là cháu trai của hai ông, em chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Nói với hai ông hãy dừng lại vì các ông không có quyền bắt trộm.

B. Cùng hai ông vào nhà đó để kịp thời bắt trộm.

C. Nói với hai ông hãy chờ chủ nhà về cho phép vào khám xét.

D. Nói với hai ông không được vi phạm quyền bắt khả xâm phạm về chỗ ở của người khác và đến trình báo với cơ quan công an.

Câu 36. Do mâu thuẫn cá nhân, B cùng anh trai chờ đáng H trên đường tới trường. H nên chọn cách làm nào dưới đây để bảo vệ  tính mạng, sức khỏe của mình?

A. Rủ anh trai hoặc bạn đánh lại B và anh của B.

B. Tìm cách trốn để không bị đánh.

C. Báo cho công an hoặc cha mẹ, thầy cô giáo biết để được giúp đỡ.

D. Bỏ học chờ sự việc lắng xuống sẽ đi học tiếp.

Câu 37. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T, tỉnh A, bà V chọn gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.        

B. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân huyện T.

C. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh A.                        

D. Gửi đơn đến Ban Thanh tra Chính phủ.

Câu 38. H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn X. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. H còn thường bị bà chủ chửi rủa, đánh mắng. Nếu là H em chọn cách làm nào sau đây để bảo vệ mình?

A. Bỏ việc tại cửa hàng này, xin làm ở cửa hàng khác.        

B. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn X.

C. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn X.     

D. Gửi đơn tố cáo đến Công an nhân dân thị trấn X.

Câu 39. Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ. Q đã báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện

A. quyền khiếu nại.            

B. quyền dân chủ.               

C. quyền nhân thân.                      

D. quyền tố cáo.

Câu 40. Một số bạn có học lực trung bình, không được xét tuyển vào trương đại học nào, đã tỏ ra bi quan và cho rằng họ không có cơ hội học tập nữa. Em lựa chọn phương án nào sau đây để giúp bạn cho phù hợp?

A. Khuyên các bạn chọn một trường Cao đẳng hoặc Trung cấp phù hợp với khả năng của mình.

B. Khuyên bạn nen tham gia lao động sản xuất.

C. Khuyên bạn tiếp tục chờ.

D. Khuyên bạn năm sau thi lại.

___________________Hết._________________________

Đáp án mã đề thi 001.

Mã đề : 001

 

 

 

 

1

C

11

B

21

D

31

C

2

D

12

B

22

B

32

B

3

B

13

D

23

C

33

C

4

B

14

D

24

C

34

D

5

D

15

C

25

C

35

D

6

A

16

D

26

D

36

C

7

B

17

B

27

D

37

B

8

C

18

B

28

B

38

D

9

C

19

A

29

A

39

D

10

A

20

A

30

A

40

A

 

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT sắp tới!

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD của THPT Trấn Yên II vừa ra của tỉnh Yên Bái, các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM