Đề thi tham khảo môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (có đáp án)

Tải về miễn phí bộ đề và đáp án mã đề 306 môn Địa lý kỳ thi chính thức trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Tham khảo đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2017 giúp học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức và tự đánh giá kết quả ôn thi của mình trước kỳ thi chính thức sắp diễn ra.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - MÃ ĐỀ 306

đề thi môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (1)
đề thi môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (2)
đề thi môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (3)
đề thi môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (4)
đề thi môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (5)
 

Sau đây là đáp án cho đề thi môn Địa lý THPT năm 2017 mã đề 306, các em sau khi thử sức làm bài có thể đối chiếu kết quả của mình để tự đánh giá xem khả năng kiến thức hiện tại đến đâu rồi nhé !

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 306 MÔN ĐỊA LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

A

61

D

42

D

62

B

43

D

63

B

44

A

64

C

45

D

65

C

46

B

66

C

47

A

67

C

48

C

68

D

49

A

69

A

50

A

70

C

51

C

71

C

52

D

72

C

53

C

73

D

54

B

74

A

55

C

75

A

56

D

76

A

57

C

77

C

58

A

78

D

59

D

79

C

60

A

80

D

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi tham khảo môn địa lý THPT năm 2017 mã đề 306 (có đáp án) để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa THPT Yên Phong số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của trường THPT Yên Phong số 1 dành cho các em học lớp 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top