Đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 năm 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 chính thức của sở GD&DT tỉnh Yên Bái năm 2017 - 2018

I. Phần thi trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Thí sinh ghi rõ mã đề thi và lựa chọn kết luận đúng trong các câu sau bằng cách chọn các chữ cái A, B, C, D trong mỗi câu và ghi vào bài làm..

Câu 1: Với a > 1 thì kết quả rút gọn biểu thức  \(\frac{{a - \sqrt a }}{{1 - \sqrt a }}\)    là

A. a B. \(\sqrt a \)  C. \(- \sqrt a\) D. a + 1

Câu 2: Nếu \(\sqrt {1 + \sqrt x } = 3\) thì x nhận giá trị

A. 2 B. 64 C. 25 D. 4

Mời các bạn xem chi tiết đề thi:

Đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 tỉnh Yên Bài năm 2017 - Trang 1
Đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 tỉnh Yên Bài năm 2017 - Trang 2
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 năm 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu