Đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 năm 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái

Xuất bản ngày 25/05/2018 - Tác giả:

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 chính thức của sở GD&DT tỉnh Yên Bái năm 2017 - 2018

I. Phần thi trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Thí sinh ghi rõ mã đề thi và lựa chọn kết luận đúng trong các câu sau bằng cách chọn các chữ cái A, B, C, D trong mỗi câu và ghi vào bài làm..

Câu 1: Với a > 1 thì kết quả rút gọn biểu thức  \(\frac{{a - \sqrt a }}{{1 - \sqrt a }}\)

A. aB. \(\sqrt a \)C. \(- \sqrt a\)D. a + 1

Câu 2: Nếu \(\sqrt {1 + \sqrt x } = 3\) thì x nhận giá trị

A. 2B. 64C. 25D. 4

Mời các bạn xem chi tiết đề thi:

Đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 tỉnh Yên Bài năm 2017 - Trang 1
Đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 tỉnh Yên Bài năm 2017 - Trang 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM