Đề thi KSCL lớp 12 môn GDCD sở GD Thanh Hoá

Xuất bản ngày 19/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi KSCL lớp 12 môn GDCD 2021 của Sở giáo dục Thanh Hoá chuẩn cấu trúc của Bộ GD đưa ra cho các em tham khảo, thử sức trước kì thi sắp tới.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn gdcd 2021 của sở Giáo dục Thanh Hoá - chuẩn cấu trúc đề minh hoạ của Bộ Giáo dục bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi
KSCL lớp 12 môn GDCD năm 2021 sở GD Thanh Hoá

Mã đề 101

Câu 1: Công dân viết bài ca ngợi ý thức tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 sau đó đăng lên mạng xã hội. Việc làm trên là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật.

D, Tuân thủ pháp luật.

Câu 2: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. công cụ lao động.

B. tài nguyên thiên nhiên. 

C. đối tượng lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 3: Mọi công dân đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng, sở thích của mình không bị phân biệt đối xử là thực hiện quyền gì dưới đây?

A. Kinh doanh. 

B. Lao động. 

C. Lựa chọn. 

D. Quản lý. 

Câu 4: Pháp luật do nhà nước, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện nên pháp luật mang bản chất 

A. giai cấp công nhân.

B. nhân dân lao động. 

C. giai cấp sâu sắc.

D. xã hội rộng rãi. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hành vi nói xấu bạn có quan hệ bất chính với người yêu, rồi tung tin này lên mạng xã hội là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo đảm bí mật đời tư cá nhân. 

B. Được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được tự do quan hệ cá nhân. 

Câu 6: Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng thuộc loại công việc nào dưới đây?

A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến.

D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra. 

Câu 7: Hành vi viết bài gửi đăng báo và thực hiện quyền tác giả của mình là công dân thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Tự do ngôn luận. 

B. Quyền sáng tạo. 

C. Quyền phát triển. 

D. Quyền tự do cá nhân 

Câu 8: Trên thị trường, giá cả của hàng hóa lớn hơn giá trị của hàng hóa xảy ra trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Cung < Cầu.

B. Cung > Cầu. 

C. Cung  \geq  Cầu 

D. Cung \leq  Cầu.

Câu 9: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ mà không bị phân dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung của bình đẳng 

A. nghĩa vụ và trách nhiệm,

B. trách nhiệm pháp lí. 

C. quyền và nghĩa vụ,

D. các thành phần dân cư. 

Câu 10: Thông qua quyền bầu cử và ứng cử công dân thực thi hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Gián tiếp.

B. Trực tiếp.

C. Công khai. 

D. Minh bạch. 

Câu 11: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. tuân thủ pháp luật, 

B. trái pháp luật. 

C. xâm phạm pháp luật. 

D. vi phạm pháp luật. 

Câu 12: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp 

A. phạm tội quả tang.

B. phạm tội nghiêm trọng. 

C. che dấu tội phạm. 

D. gia đình công ở 

Câu 13: Mẫu xe địa hình ra mắt thị trường có tính năng di chuyển thuận lợi trên địa hình gồ ghề. Để tạo ra chiếc xe này người sản xuất đã hao phí hết 5 giờ lao động. Hiện sản phẩm được bán với giá 30 triệu đồng/xe. Nội dung nào dưới đây là giá trị của hàng hóa trên?

A. 5 giờ lao động.

B. 30 triệu/xe. 

C. Di chuyển thuận lợi.

D. Xe địa hình mới. 

Câu 14: Công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích nào dưới đây? 

A. Phát hiện, xử lí hành vi trái pháp luật. 

B. Xác minh quyền và lợi ích của người đi tố cáo. 

C. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật. 

D. Phát hiện, xử lý người vi phạm pháp luật. 

Câu 15: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành 

A. thị trường. 

B. lợi nhuận. 

C. lợi thế.

D. lợi tức. 

Câu 16: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi

A. gia đình và cộng đồng. 

B. tài sản và nhân thân. 

C. gia đình và dòng họ. 

D. gia đình và xã hội. 

Câu 17: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ?

A. Thi hành pháp luật. 

B.Tuân thủ pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. 

D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây công dân cần thực hiện quyền khiếu nại?

A. Bị hàng xóm lấn chiếm đất để xây nhà. 

B. Bị buộc phải thôi việc không rõ lí do. 

C. Cho Vay tiền nhưng bị chiếm đoạt.

D. Bị người khác đánh trọng thương. 

Câu 19: Hạt trưởng kiểm lâm nhận hối lộ với số tiền lớn, rồi chia cho các nhân viên một phần, để họ làm ngơ cho bọn lâm tặc khai thác gỗ trái phép. Hành vi trên phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

A. Dân sự và kỷ luật. 

B. Dân sự và hành chính. 

C. Hình sự và kỷ luật 

D. Kỷ luật và hành chính 

Câu 20: Người làm nhiệm vụ chuyên thư, điện tín phải chuyển đến tau giao nhầm cho người khác, không được để mật thư, điện tín của nhân dân là quyền nào dưới đây?

A. Bảo đảm an toàn và bí mật về thông tin cá nhân. 

B. Bí mật và an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín. 

C. Bí mật tuyệt đối về thư tín, điện thoại, điện tín. 

D. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

câu 21: Tự ý vào nhà người khác, tự ý bóc mở thư tín của người khác là vi phạm những quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm thân thể và đảm bảo an toàn về thư tín. 

B. Bất khả xâm phạm chỗ ở và bất khả xâm phạm thân thể. 

C. An toàn thư tín, điện thoại, điện tín và sở hữu tài sản.

D. Bất khả xâm về phạm chỗ ở và bảo đảm an toàn về thư tín. 

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về quyền học tập của công dân? 

A. Quyền học tập không hạn chế.

B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

D. Học khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Câu 23: Cán bộ tư pháp cấp xã đã không làm thủ tục khai sinh cho công dân vì có hiềm khích cá nhân. Hành vi trên thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Hành chính. B. Hình sự.

C. Dân sự.

D. Kỉ luật. 

Câu 24: Người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bình đẳng theo quy định pháp luật về hưởng một số quyền và làm

A. tất cả nghĩa vụ như công dân Việt Nam.

B. một số nghĩa vụ pháp lý cơ bản.

C. nghĩa vụ pháp lý tương ứng quyên được hưởng 

D. nghĩa vụ pháp lý như người Việt Nam.

Câu 25: Ông K là giám đốc công ty X, chị Q là trưởng phòng, chị H và T là nhân viên. Do biết ông K và chị H có mối quan hệ ngoài hôn nhân với nhau nên T đã gây áp lực đòi ông K phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay chị Q. Ông K đồng ý với T nên đã chuyển chị Q xuống làm phó phòng. Ai dưới đây vi phạm bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Ông K và chị H. 

B. Chị H và T. 

C. Chị Q, ông K. 

D. Ông K và T. 

Câu 26: Sau thời gian nghỉ sinh theo quy định của pháp luật, chị M quay trở lại công ty nhưng giám đốc đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với lí do trong thời gian chị nghỉ sinh công ty đã tuyển nhân viên mới vào vị trí của chị. Nhận thấy quyết định này xâm phạm quyền lợi của mình, chị M đã làm đơn khiếu nại lên Ban giám đốc công ty. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò là phương tiện để 

A. nhà nước quản lí xã hội trên toàn lãnh thổ. 

B. công dân thực hiện trách nhiệm của mình. 

C. công dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 

D. nhà nước quản lí các cơ quan, doanh nghiệp. 

Câu 27: Huyện X tại tỉnh Y là vùng có đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn sinh sống đã được nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây? 

A. Bình đẳng giữa các tôn giáo.

B. Bình đẳng giữa các công dân. 

C. Bình đẳng giữa các vùng miền.

D. Bình đẳng giữa các dân tộc.

Câu 28. Tại cơ quan chức năng, Anh G đã dùng bằng giả đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Cùng thời điểm đó, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan nhờ giúp đỡ mình và loại hồ ơ của chị Q và anh K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của c Q và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh?

A. Chị P, anh G và ông T.

B. Chị P, anh K và chị Q. 

C. Chị P, ông T và anh K.

D. Chị Q, anh K và ông T.

Câu 29: Ông H là Giám đốc Sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học

ổn nghiệp Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh nên bị anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật?

A. Ông H, anh P và anh K.

B. Anh K và anh N.

C. Anh P, anh N và ông H 

D. Ông H và anh P. 

Câu 30: Hàng xóm nhà ông A mất 1 chiếc xe đạp điện nên đã mời công an xã về làm việc. Con ông A học lớp 11 đang chơi gần đó cùng với mấy thanh niên lạ nên là đối tượng bị nghi ngờ. Công an xã đã đưa em về ủy ban, bắt em phải khai nhận. Do không biết gì nên em không nhận, công an xã đã đánh em bị thương rồi mới cho em về. Ông A cần làm gì dưới đây để bảo vệ con mình?

A. Gửi đơn khiếu nại đến trường công an xã. 

B. Gửi đơn tố đến trưởng công an xã. 

C. Gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND xã.

D. Gửi đơn tố cáo đến chủ tịch UBND xã.

Câu 31: Do ghen tuông, A đã lén mở điện thoại của H ra xem và phát hiện H có nhắn tin hẹn gặp với một bạn nữ tên X đang học lớp 11. A bực tức bỏ về nhà và gọi điện thoại cho P bạn học cùng lớp. Khi thấy X đang đi đến nhà vệ sinh, A và P đã viện cớ bị đau bụng xin thầy giáo ra ngoài. Đến nhà vệ sinh A và P lao vào tát và lăng nhục X. T tình cờ nhìn thấy nhưng không lên tiếng. Chờ A và P đi khỏi, lợi dụng lúc không để ý, T đã đẩy X vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại. A và P đã không xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Bảo đảm an toàn về thư tín.

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. 

Câu 32: Sau cuộc rượu anh em nhà H đã tranh luận một vài công việc. Do không kiềm chế H lớn tiếng nạt nộ và nhảy vào đánh em trai là M nhưng được mọi người can ngăn kịp thời nên M không bị chấn thương. Thấy chồng bị đánh, Y là vợ của B đã dùng gậy lao vào đòi đánh H nhưng không thực hiện được hành vi vì được mọi người can ngăn. Trong trường hợp này, những ai đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Chỉ mình anh H.

B. Anh M và chị Y. 

C. Anh H, M và chị Y...

D. Anh H và chị Y. 

Câu 33: Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chỉ X cùng em gái là chị Q đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N thức giận đã xông vào nhà chị X mắng chửi nên bị chồng chị X đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Vợ chồng chị X và chị Q.

B. Vợ chồng chị N và chị Q.

C. Vợ chồng chị X, chồng chị N và chị Q. 

D. Vợ chồng chị X, vợ chồng chị N và chị Q. 

Câu 34: Anh G có trong danh sách cử tri tại tổ bầu cử X nhưng đến ngày bầu cử anh không đi bỏ phiếu. Ông K, tổ trưởng tổ bầu cử đã đến nhà xúc phạm anh G vì đã không tự giác thực hiện trách nhiệm công dân. Anh G và chị H (vợ anh G) đã lăng mạ và đánh ông K bị thương nặng tỉ lệ thương tất là 15%. Bực tức con trai ông K là T đã bắt trói chị H rồi bỏ đói 1 ngày để cảnh cáo. Hành vi của anh G và chị H vi phạm quyền nào và phải chịu trách nhiệm gì dưới đây)

A. Bất khả xâm phạm thân thể và phải chịu trách nhiệm hình sự, dân sự 

B. Bảo hộ sức khỏe, tính mạng và phải chịu trách nhiệm hình sự, đã

C. Bảo hộ sức khỏe, tính mạng và phải bị phạt hành chính. 

D. Bảo hộ sức khỏe, tính mạng phải bồi thường dân sự, hành chính.

Câu 35: Công ty X chậm thanh toán đơn hàng theo như thỏa thuận trong hợp đồng với công ty Y và bị công ty Y khởi kiện bồi thường thiệt hại. Việc toà án xử lí vi phạm của Công ty X là trung nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung

B. Tỉnh phù hợp với thực tiễn. 

C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 36: Tại một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, anh M là người không biết chữ, ông E là tổ trưởng đó bầu cử đã phân công anh T giúp anh M viết phiếu bầu theo ý của anh. Phát hiện chị H và chồng là anh K bàn bạc, thống nhất rồi cùng viết hai phiếu bầu giống nhau, anh T đề nghị hai người nên thể hiện chính kiến của mình nhưng chị H vẫn bỏ hai phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?

A. Anh K, chị H và anh T.

B. Anh K, chị H và ông E. 

C. Anh K và chị H

D. Chị H và anh M.

Câu 37: Vì bị ông N là bố anh K, đối thủ của mình trong cuộc thi thiết kế thời trang đe dọa giết nên (T hoảng sợ buộc phải ký cam kết dừng tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Trong khi đó, anh K đã chủ động đề nghị và được chị S đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế mới nhất của chị. Sau đó, anh K tự nhận mình là tác giả rồi gửi thiết kế đó tham dự cuộc thi trên. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh K và chị S.

B. Anh K, chị S, ông N và anh T. 

C. Anh K và ông N.

D. Anh K, ông N và chị S. 

Câu 38: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông N - chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư ký cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Bà M phát hiện và phê phán việc này nên bị ông N có lời xúc phạm rồi đuổi bà ra khỏi cuộc họp. Sau đó chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông trên N mạng xã hội. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội vừa vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. Ông N và chị G. 

B. Ông N. 

C. Ông N và chị K. 

D. Chị G. 

Câu 39: H say rượu đã đánh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Ra tù H đến công ty K xin việc. Sau khi làm việc một tháng, giám đốc Q phát hiện anh H từng đi tù nên đã ra quyết định sa thải anh. Bực tức H đã rủ M bắt cóc con gái giám đốc Q để cảnh cáo và sau đó H thuê anh T đánh và nhốt ông Q vào nhà kho 1 ngày. Hành vi của ai dưới đây vừa xâm phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể, vừa xâm phạm quyền được bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân ? 

A. Anh H và anh M.

B. Anh H và anh T. 

C. Chỉ mình anh H.

D. Giám đốc Q và anh H. 

Câu 40: Ông H tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông H, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đã đập vỡ lọ hoa của ông H nên bị anh Q con trai ông H đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy và va quệt vào người đi cùng chiều làm hỏng xe đạp nên bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Ông H, anh M và anh Q.

B. Ông H và anh M. 

C. Ông H, anh M và chị N.

D. Anh M và chị N.

-Hết-

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD sở GD Thanh Hoá

Đáp án mã đề 101

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 D 31 B
2 C 12 A 22 D 32 A
3 B 13 A 23 D 33 C
4 C 14 C 24 C 34 B
5 B 15 B 25 A 35 A
6 B 16 D 26 C 36 C
7 B 17 A 27 D 37 C
8 A 18 B 28 A 38 A
9 C 19 C 29 D 39 A
10 A 20 D 30 D 40 B

 Hãy thử sức với nhiều đề thi hay trong bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 của các tỉnh thành trên cả nước đã được cập nhật liên tục. 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM