Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Xuân Đỉnh năm 2019

Xuất bản: 18/12/2019 - Tác giả:

Đáp án đề thi học kì 1 Toán 6 của trường THCS Xuân Đỉnh năm học 2019/2020 vừa diễn ra giúp các em đối chiếu và so sánh kết quả!

Cùng Đọc tài liệu tham khảo và thử sức với đề thi Toán học 6 học kì 1 của trường Xuân Đỉnh dưới đây nhé:

Đề thi

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĀM HOC 2019-2020

MÔN: TOÁN 6 

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (3,0 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể). 

a) 58.75 + 58.150 - 58.125

b) 3².5-2².7 + 83.2019⁰

c) 2019 + (-247) + (-53) - |-2019|

d) 13.70 – 50.[(19 – 3²) : 2 + 2³]

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết: 

a) x - 36 : 18 = 12 - 15 

b) 3.|9 – x| =3³ 

c) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x \(>\)

Bài 3: (2,0 điểm):

Trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường THCS đã ủng hộ được khoảng 500 đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khí xếp đều thành 20, 25, 30 chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 đó đã quyên góp được. 

Bài 4: (2,5 điểm)

Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 8 cm. 

a. Tính độ dài đoạn thẳng BC. 

b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.

c. Về tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BD. 

Bài 5: (0,5 điểm)

Tìm hai số tự nhiên a và b (a \(<\) b) biết: BCNN (a, b) + ƯCLN (a, b) = 19

- Hết -

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 6 -THCS Xuân Đỉnh

Bài 1: 

a) 5800

b) 100

c) - 300

d) 240

Bài 2: 

a) x = -1 

b) x = 0

c) x = 14

Bài 3:

Gọi x là số sách mà học sinh khối 6 đó đã quyên góp được.

\(500 < x < 700\)

x ⋮ 20; x ⋮ 25; x ⋮ 30

=> x = 600 (quyển sách)

Bài 4

a, Tính độ dài đoạn thẳng BC: 

BC = AC - AB = 8 - 2 = 6 (cm)

b, Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Tính độ dài đoạn thẳng BM: 

Ta có BM + MC = BC và BM = MC

⇒ BM = BC/2 = 6/2 = 3 (cm)

c, Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2cm

Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD:

AB = 2; AD = 2 => AD = DB mà A, D, B cũng trên đường thẳng theo định nghĩa 

=> A là trung điểm của DB

Bài 5

Gọi d là ƯCLN(a,b)

Ta gọi: a = d.m, b = d.n với (m,n) = 1

Ta có BCNN (a,b) = a.b và ƯCLN(a,b) = d.m.d.n/d = m.n.d

Do BCNN (a,b) + ƯCLN (a,b) = 19

=> m.n.d + d = 19

=> d(m.n+1) = 19

Do m.n + 1 > 1 và 19 = 19.1

=> m.n+1= 19 và d = 1

=> m.n = 18 và d = 1.

Ta có bảng giá trị sau:

m 1 2 18 9
n 18 9 1 2
a 1 2 18 9
b 18 9 1 2

Vậy a = 1 thì b = 18

       a = 2 thì b = 9

       a =18 thì b = 1

       a = 9 thì b = 2

Trên đây là đáp án đề thi học kì 1 Toán 6 THCS Xuân Đỉnh năm 2019 do Đọc tài liệu hướng dẫn, mong rằng các em sẽ ôn luyện và đạt kết quả thật tốt! Đừng quên còn các tài liệu đề cương học kì 1 Toán 6 đang chờ các em khám phá đó!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM