Đề thi học kì 1 Địa lí 9 thành phố Đà Nẵng năm 2019

Xuất bản: 18/12/2019 - Tác giả:

Chi tiết đề thi học kì 1 Địa lí 9 thành phố Đà Nẵng năm học 2019/2020 giúp các em ôn tập và thử sức với dạng đề thi cuối học kì 1 này!

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi học kì 1 môn Địa lí 9 của thành phố Đà Nẵng em nhé:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: ĐỊA LÍ 9

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

(Đơn vị: nghìn tấn) 

NămTổng sốChia ra
Khai thácNuôi trồng 
20053466,81987,91478,9
20105142,72414,42728,3
20146333,22920,43412,8
20166803,93163,33640,6

(Nguồn: Niên giám thống kế Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Hãy nhận xét sự phát triển của ngành thủy sản nước ta, giai đoạn 2015 - 2016.

Câu 2. (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất của nước ta.

b) Trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Câu 3. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

Ở NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2015

(Đơn vị: %)

Khu vực/Năm20102015
Khu vực Nông - lâm - ngư nghiệp49,544,0
Công nghiệp - xây dựng14,616,3
Dịch vụ35,939,7

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu lao động phân theo các khu vực kinh tế của nước ta năm 2010 và năm 2015.

b) Nhận xét và giải thích.

--- Hết ---

Ghi chú: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài.

Trên đây là đề thi học kì 1 Địa lí lớp 9 thành phố Đà Nẵng năm 2019 mà Đọc tài liệu muốn gửi tới các em tham khảo và làm một tài liệu ôn tập kiến thức thật tốt! Cùng tham khảo các tài liệu ôn tập học kì 1 Địa lí 9 khác nữa em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM