Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2019 của trường THCS Cao Thượng

Xuất bản: 02/12/2019 - Tác giả:

Chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019/2020 của trường THCS Cao Thượng dành cho các em tham khảo để thử sức làm đề tại nhà!

Đề thi Toán 6 giữa học kì 1 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 45 phút, các em tự căn giờ làm bài để thử sức mình nhé:

Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2019 THCS Cao Thượng

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1: Cho tập hợp M = {4, 10, 15}. Khi đó:

A. 4 ∈ M

B. M ⊂ {10, 15}

C. {10, 15}⊂ M

D. {15} ∈ M

Câu 2: Kết quả phép tính 57:55 bằng:

A. 52

B. 59

C. 514

D. 25

Câu 3: Điền chữ số nào sau đây vào chỗ trống để có kết quả chia hết cho 3?

32 - ..... = 

A. 1

B. 3

C. 0

D.9

Câu 4: Trong phép chia cho 3 số dư có thể là:

A. 0; 1; 2

B. 0; 1; 2; 3

C. 1; 2

D. 1; 2; 3

Câu 5: Số đoạn thẳng trong hình dưới đây là:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 6: Điểm B nằm giữa hai diểm A và C. Khẳng định sau đây là sai?

a. Tia BA và BC đối nhau B. Tia AB và tia AC trùng nhau

b. Điểm A thuộc tia BC. Diểm A thuộc tia CB

Phần II. Phần tự luận (7điểm)

Bài 1 (1điểm) Cho tập hợp 

A = {x ∈ N | 5 ≤ x < 11}

a) Viết tập thể A bằng cách liệt kê các phần tử. Xác định số phần tử của tập hợp.

b) Dùng kí hiệu (∈,∉) để viết các phần tử 5, 11 thuộc tập hợp A hay không thuộc tập hợp A.

Bài 2 (3 điểm)

1) Thực hiện phép tính

a) 37.52 + 37.48

b) 5.23 + 711:79 - 12018

c) 400 : {5.[360 - (290 + 2.5²)]}

2) Tìm x, biết

a) 3(x + 7) = 21

b) 20 + 5x = 57:55

c) 52x-3 – 2.52 = 52.3

Bài 3 (2,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A, điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy.

a) Viết các tia trùng nhau gốc O

b) Viết các tia đối nhau gốc A

c) Lấy điểm M bất kỳ không thuộc đường thẳng xy. Vẽ đoạn thẳng MA, MB, tia MO, đường thẳng MC

Bài 4 (0,5 điểm) Cho A = 5 + 52 + 53 +…+ 52017.

Tìm x để 4A + 5 = 5x

Trên đây là đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2019 của trường THCS Cao Thượng mà các em có thể tham khảo, mong rằng đây là một tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy