Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 trường Nguyễn Viết Xuân lần 3

Xuất bản: 27/03/2023 - Tác giả:

Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 trường Nguyễn Viết Xuân lần 3 với 40 câu hỏi tập trung vào các kiến thức trọng tâm giúp các em ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm đề.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sinh lần 3 của trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc. Đề thi với dạng câu hỏi quen thuộc, bám sát theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Hãy thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia 2023 này:

(Tải file đề thi thử tốt nghiệp môn sinh này theo file đính kèm bên dưới)

Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân

Trích dẫn một số nội dung trong đề thi như sau:

Câu 81. Xét một số ví dụ sau:

(1) Cừu có thể giao phối với đê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(2) Lừa giao phối với ngựa tạo ra con La, con La bất thụ

(3) Ruộng lúa và ruộng đỗ cạnh nhau đang cùng ra hoa nhưng hạt phấn của loài cây này không thụ phấn cho hoa của loài cây kia.

(4) Voi Ấn Độ và voi Châu Phi không giao phối được với nhau do trở ngại về mặt địa lý.

Ví dụ biểu hiện cho cách ly sau hợp tử là

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 1, 2

D. 1, 3, 4

Câu 82. Một loài thực vật có bộ NST 2n=6. Xét 3 cặp gen ( A,a; B,b và D,d) phân li độc lập. Cho các phát biểu sau:

(1). Các thể lưỡng bội của loài này có tối đa 27 kiểu gen

(2). Các thể ba của loài này có thể có các kiểu gen: AaaBbDd, AABBbDd, aaBBDdd.

(3). Các thể tam bội phát sinh từ loài này có tối đa 125 kiểu gen

(4). Các thể một của loài này có tối đa 108 loại kiểu gen

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 83. Mất đoạn lớn nhiễm sắc thể thường dẫn đến hậu quả:

A. Làm giảm cường độ biểu hiện các tính trạng

B. Gây chết và giảm sức sống

C. Mất khả năng sinh sản

D. Làm tăng cường độ biểu hiện các tính trạng

Câu 84. Đối với một quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố nào sau đây có thể sẽ thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng?

A. Đột biến

B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Giao phối ngẫu nhiên

D. Giao phối không ngẫu nhiên

Trọn bộ đề thi như sau:

Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân trang 1
Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân trang 2
Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân trang 3
Đề KSCL lớp 12 môn sinh 2023 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân trang 4

-/-

Xem thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia, đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sinh  của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM