Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

Xuất bản ngày 08/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế.

C. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.

D. "Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

Trả lời

Mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV là  "Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

Đáp án: D

Ghi nhớ:

Mặc dù Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (8-1-1949) nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Xã hội chủ nghĩa và đánh dấu hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tổ chức này lại “khép kín cửa” không hòa nhaajo với nền kinh tế thế giới. Đây chính là hạn chế trong hoạt động của khối SEV.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM