Đáp án Lý thi vào lớp 10 môn Lý tỉnh Thái Bình 2018

Xuất bản: 08/06/2018 - Tác giả:

Đáp án môn Lý thi vào 10 năm học 2018 - 2019 thi vào 10 tỉnh Thái Bình.

Mục lục nội dung

Đáp án:

1A11B21C31B
2D12B22C32A
3B13A23A33D
4D14C24C34A
5D15A25B35B
6C16B26C36C
7A17D27D37C
8C18D28D38B
9D19B29C39D
10B20A30A40A

Đề thi:

Đáp án Lý thi vào lớp 10 môn Lý tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án Lý thi vào lớp 10 môn Lý tỉnh Thái Bình 2018 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM