Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Vật Lí mã đề 216 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216 trang 1
Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216 trang 2
Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216 trang 3
Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216 trang 4


Đáp án

1.D 11.D 21.B 31.C
2.D 12.A 22.C 32.D
3.D 13.C 23.A 33.B
4.B 14.C 24.C 34.A
5.A 15.A 25.A 35.D
6.B 16.B 26.B 36.D
7.C 17.B 27.B 37.B
8.D 18.C 28.C 38.A
9.C 19.A 29.B 39.A
10.D 20.C 30.B 40.D

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Vật Lí mã đề 216 để xem ở dưới đây
Back to top