Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 213

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Vật lí mã đề 213 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT.

Đề thi

Đáp án đề thi môn Vật lí 213 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi môn Vật lí 213 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi môn Vật lí 213 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi môn Vật lí 213 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
 

Đáp án

1 D 11 C 21 D 31 D
2 B 12 A 22 A 32 C
3 C 13 D 23 D 33 A
4 B 14 A 24 B 34 D
5 A 15 A 25 B 35 B
6 C 16 C 26 D 36 D
7 D 17 C 27 B 37 C
8 B 18 A 28 A 38 B
9 A 19 D 29 A 39 C
10 D 20 A 30 B 40 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 213 để xem ở dưới đây
Back to top