Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Sinh học tỉnh Phú Yên năm 2018

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2018 - 2019.

Đề thi chính thức:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đềCâu 1. (2,5 điểm)

Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết trong quá trình quang hợp?

Câu 2. (2,0 điểm)

a. Các động vật nào sau đây thuộc lớp lưỡng cư: Rắn hổ mang, chim cánh cụt, cóc nhà, cá cóc Tam Đảo, cá rô phi, rái cá.

b. Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người người.

Câu 3. (2,0 điểm)

Bạn A sau khi chạy thể dục Xong, cơ thể bạn ấy đổ mồ hôi rất nhiều.

a. Em hãy cho biết da bạn A đang thực hiện chức năng gi?

b. Giải thích hiện tượng trên? Lúc này bạn A cần làm gì để bảo vệ sức khỏe

Câu 4. (3,0 điểm)

Sau đây là sơ đồ hình thái của cây sống ở các môi trường sinh thái có độ chiếu sáng khác nhau.

 


 

a. Mỗi dạng cây (A, B, C) có thể mọc ở những vị trí tương ứng nào trong môi trường sinh thái?

b. Hãy giải thích tại sao có sự khác nhau về hình thái như vậy?

Câu 5. (3,0 điểm)

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một cặp gen quy định, gen trội là trội hoàn toàn.

 


 

Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang gen gây bệnh. Hãy cho biết:

a. Bệnh do gen trội hay gen lặn quy định? Có liên kết với giới tính hay không?

b. Tỉ lệ người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là bao nhiêu?

Câu 6. (5,5 điểm)

a. Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp, gen B qui định tính trạng hoa đỏ, gen b qui định tính trạng hoa trắng. Biết gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai giữa hai dòng thuần chủng thân cao, hoa trắng với thân thấp, hoa đỏ được F1.

- Khi cho F1 lai phân tích, kết quả thu được như thế nào?

- Với cặp bố mẹ nêu trên nếu xảy ra đột biến trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, qua quá trình thụ tinh tạo ra F1 thể tam bội (3n). Hãy viết kiểu gen F1.

b. Trong một phép lại, bố mẹ đem lai đều thuần chủng và mỗi cặp tính trạng do một gen quy định. Xét hai phép lai:

- Lai thuận: Cái lông xám x đực lông đen -->FI 100% lông xám.

- Lai nghịch: Cái lông đen x đực lông xám --» F1 con cái đều có kiểu hình lông xám, con đực đều có kiểu hình lông đen.

Hãy cho biết, tính trạng màu sắc lông của loài sinh vật trên di truyền theo qui luật nào? Viết sơ đồ lai cho mỗi phép lại nói trên.

Câu 7. (2,0 điểm)

Xét hai nhiễm sắc thể của một loài có cấu trúc gồm các đoạn như sau:

Nhiễm sắc thể 1: NHKGDBTA;                                                     Nhiễm sắc thể 2: OPQLMC

Từ hai nhiễm sắc thể trên qua đột biến đã hình thành dạng đột biến có cấu trúc nhiễm sắc thể như sau:

Dạng đột biến 1. Nhiễm sắc thể 1: NHGDBTA;                                      Nhiễm sắc thể 2:OPOLMC.

Dạng đột biến 2. Nhiễm sắc thể 1: NHKGDBTA;                                    Nhiễm sắc thể 2: OPMLỌC.

a. Hãy cho biết các dạng đột biến trên thuộc loại đột biến nào?

b. Loại đột biến nào làm cho các gen không thay đổi nhóm liên kết?


-------------Hết-------------

Đáp Án

 

Đề thi thử tuyển sinh vào 10 2020 môn GDCD của huyện Tiền Hải (Thái Bình)

Xem ngay đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn GDCD của huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa ra giúp em thử sức cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Đề thi chuyên tin vào lớp 10: Các dạng bài tập VDMH

Tổng hợp một số câu hỏi đề thi chuyên tin vào lớp lớp 10 của trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông thực hiện mà em nhất định phải xem!

Đề thi KSCL học kì 2 môn GDCD 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2019/2020

Đáp án đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn GDCD lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2019/2020 dành cho các em học sinh thi vào 10 tham khảo.

Back to top