Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 có đáp án

anchor data-parent="1" id="anc1528190419604">Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Xem thêmĐáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2019 Quảng Ngãi

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Bài 1: 

Đáp án bài 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Bài 2:

1. a)

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị (P) (d) là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm.
Ta có phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:


đáp án bài 2 câu 1.a đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi 2018

Vậy hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm phân biệt  A (-2;4)B(1;1)

b) Để 3 đồ thị cùng đi qua 1 điểm thì đường thẳng (d') đi qua điểm A hoặc đi qua điểm B.

+ Nếu (d') đi qua A(-2;4) ta có: 4 = 5.m.(-2) + 6 <=> 10m = 2 => m= 1/5

+ Nếu (d') đi qua A(1;1) ta có: 1 = 5.m.1 + 6 <=> 5m = -5 => m = -1

Vậy để 3 đồ thị hàm số cùng đi qua một điểm thì m = 1/5 hoặc m = -1.

2.

a)

Đáp án bài 2 - câu 2a đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

b


 

Bài 3.

Đáp án bài 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

Câu 4:

hình câu 4
Đáp án cau 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018
 

Câu 5:

hình câu 5

Đáp án câu 5 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018
 

Nguồn: Thầy Chiêm
 

Tham khảo: Đề thi thử môn toán vào 10 tỉnh Quảng Ngãi

Back to top