Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Hưng Yên

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Hưng Yên

Đề Thi

Đề thi trắc nghiệm:

Đề thi trắc nghiệm môn Toán vào lớp 10 Hưng Yên năm 2017 - Trang 1
Đề thi trắc nghiệm môn Toán vào lớp 10 Hưng Yên năm 2017 - Trang 2
 

Đề thi tự luận:

Đề thi tự luận môn Toán vào lớp 10 Hưng Yên năm 2017

Đáp án:

Hướng dẫn làm câu hỏi khó đề thi tự luận

Câu 3:

Ta chứng minh được tứ giác BCEF nội tiếp (tương tự câu a) suy ra góc ECF = góc EBF
mà góc DBF = góc ECD nên góc ECD = góc ECF hay CE là phân giác của góc DCN
mà góc ACB = 900
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên CB vuông góc với CE nên CB là phân giác ngoài
của tam giác DCN
Áp dụng tính chất đường phân giác cho tam giác DCN ta có
ED/EN = BD/BN => ED.BN = EN.BD

Câu 4:

Đáp án câu 4 đề thi tự luận môn toán vào lớp 10 Hưng Yên 2017
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Hưng Yên để xem ở dưới đây
Back to top