Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Thọ

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Phú Thọ
Mục lục nội dung

Đề ThiĐáp án

Câu I.

1.C
2.A
3.D
4.C

Câu II.

1.A
2.B
3.C
4.C
5.B
6.A
7.A
8.D
9.D
10.C
11.B
12.A

Câu III.

1.D
2.A
3.C
4.C

Câu IV

.

1.working
2.were talking
3.Have you seen
4.Take

Câu V.

1.weekly
2.typist
3.successful
4.disappeared

Câu VI.

1.C
2.B
3.A
4.D


Câu VII.

1.Yes, they did.
2.Two American men landed on the moon on July 20th, 1969.
3.They walked on the moon for two hours.
4.They picked up rocks to bring back to the earth for study.


Câu VIII.

1.She asked me if I would be free the following day.
2.A new bridge has just been built in the area.
3.I haven’t seen Peter since we attended the school meeting.
4.The boy was so tired that he can’t keep on walking.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X